Nawigacja

Aktualności

„Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)” – szkolenie z cyklu „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”– Warszawa, 15 grudnia 2016

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pod tytułem „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Pierwszy cykl szkoleń pod tytułem „Między dwoma totalitaryzmami” odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej trzy zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Warszawy i okolic organizują Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie i Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia.

Edycja I: „Między dwoma totalitaryzmami”  Rok szkolny 2016/17

W czwartek, 15 grudnia br., odbyło się spotkanie pt. „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)”.

Prelekcję wygłosił dr Paweł Kosiński (OBEN IPN w Warszawie), a warsztaty dla nauczycieli poprowadziła Ewa Dyngosz (OBEN IPN w Warszwie).

Kolejne spotkania:

9 lutego 2017 – Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.

23 marca 2017- Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.

20 kwietnia 2017 – Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948.

18 maja 2017 – Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

 

Szkolenia odbywają się  w czwartki od godziny 15:00  w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 21/25. 00-628 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon, szkołę.

Informacje i zgłoszenia:

dr Paweł Kosiński

pawel.kosinski@ipn.gov.pl

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

do góry