Nawigacja

Aktualności

Zajęcia dla maturzystów: „Dekolonizacja po II wojnie światowej” – Podkowa Leśna, 12 stycznia 2017

W czwartek (12 stycznia), już po raz czwarty, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie dr Paweł Kosiński przeprowadził zajęcia dla tegorocznych maturzystów w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 (ul. Wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśna). Lekcja była poświęcona dekolonizacji po II wojnie światowej.

***

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do uczniów liceów ogólnokształcących zamierzających zdawać maturę z historii na poziomie rozszerzonym. Celem zajęć jest przybliżenie wybranych zagadnień z dziejów Polski, Europy i świata w półwieczu obejmującym lata 1939–1989 oraz ćwiczenie tzw. umiejętności maturalnych (rozwiązywanie zadań testowych, analiza tekstów źródłowych, pisanie wypracowań). Przewiduje się dwanaście spotkań w blokach 3–4–godzinnych.

Podsumowaniem zajęć będzie sprawdzenie wiedzy i umiejętności abiturientów zgodnie z wymogami arkusza maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Miejsce na lekcje udostępniają zainteresowane szkoły. Grupy liczące minimum 20 słuchaczy można zgłaszać do końca października 2016 r.

Tematy zajęć:

 • II wojna światowa – działania zbrojne i polityka
 • Państwo Polskie i obywatele RP w latach 1939–1945
 • Koalicja antyniemiecka okresu II wojny światowej
 • Dekolonizacja po II wojnie światowej
 • Globalna rywalizacja supermocarstw
 • Pierwsze lata Polski Ludowej (1944–1956)
 • Epoka Gomułki (1956–1970)
 • Dekada Gierka (1970–1980)
 • Ostatnie dziesięciolecie PRL (1980–1989)
 • Kryzysy w PRL – „polskie miesiące”
 • Przemiany cywilizacyjne w XX w.
 • „Jesień Narodów” w 1989 r.

Informacje i zgłoszenia:

dr Paweł Kosiński, tel. (22) 860 70 43, pawel.kosinski@ipn.gov.pl

 

do góry