Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum – 4 marca 2017

Tradycją Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum są uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w szkole corocznie, w marcu organizowane są lekcje otwarte z udziałem społeczności szkolnej poświęcone pamięci tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się,
by Polską rządziła komunistyczna władza, nie złożyli broni i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. W tym roku w obchodach (4 marca) uczestniczył Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, dr Dariusz Gałaszewski. W Międzynarodowej Szkole Afnorth pojawiły się barwy biało–czerwone, które wprowadziły zgromadzonych w patriotyczny, podniosły nastrój.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją programu literacko–muzycznego przygotowanego przez uczniów pt.: „ Nie dajmy zginąć Poległym”. Następnie dr Dariusz Gałaszewski wygłosił prelekcję poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

Najważniejszym punktem obchodów było zwiedzanie ekspozycji, którą udostępnił szkole Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”.  Społeczność szkolna mogła poznać postać jednego z największych bohaterów polskiego podziemia zaliczanego do najodważniejszych i najbardziej heroicznych bohaterów XX wieku.  

Dla najmłodszych uczniów przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem gry edukacyjnej IPN pt.: Polak Mały. W zajęciach uczestniczyli również rodzice uczniów.

 

Ekspozycja „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”, składająca się z 30 paneli, opracowanych w języku angielskim stwarza wspaniałą okazję do prezentowania naszej historii kręgom międzynarodowym.

Powyższa wystawa eksponowana będzie do dnia 11 marca br. w Międzynarodowej Szkole Afnorth w Brunssum. Będą mogli ją tam zwiedzać uczniowie kształcący się w czterech sekcjach: angielskiej, kanadyjskiej, niemieckiej i amerykańskiej oraz ich nauczyciele
i rodzice.

do góry