Nawigacja

Aktualności

„Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948” – spotkanie w ramach cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”– Warszawa, 20 kwietnia 2017

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pod tytułem „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Pierwszy cykl szkoleń pod tytułem „Między dwoma totalitaryzmami” odbywa się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz po każdym przeprowadzą co najmniej trzy zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Warszawy i okolic organizują Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie i Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia.

Edycja I: „Między dwoma totalitaryzmami” Rok szkolny 2016/17

W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie pt. „Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948”.

Wprowadzeniem do tematu będzie wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego (naczelnik Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowe IPN w Warszawie). Następnie Edyta Gula z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie przeprowadzi warsztaty, w trakcie których nauczyciele, w oparciu o zróżnicowane teksty źródłowe, poznają metody zwalczania opozycji w latach 1944–1948.

Kolejne tematy:

18 maja 2017 – Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Szkolenia odbywają się w czwartki od godziny 15.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 21/25. 00-628 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon, szkołę.

Informacje i zgłoszenia:

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

do góry