Nawigacja

Aktualności

Zwiedzanie warszawskich katowni

W czwartek 22 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie poświęcone katowniom warszawskim. Rozpoczęło się ono w podziemiach katedry Warszawsko-Praskiej, gdzie dr Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa przywitał wszystkich gości, a następnie wykład pt. „Czerwona mapa Warszawy” wygłosił dr Tomasz Łabuszewski – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Doktor Łabuszewski m.in. przedstawił słuchaczom listę zidentyfikowanych dotychczas miejsc urzędowania aparatu represji na terenie Warszawy.

Kolejnym etapem spotkania był objazd warszawskiej Pragi, podczas którego uczestnicy mogli, z okien autokaru, zobaczyć miejsca, o których wcześniej była mowa i na bieżąco słuchać komentarza dr. Tomasza Łabuszewskiego. Następnym po Pradze przystankiem był cmentarz bródnowski, gdzie rolę narratora przejął prok. Marcin Gołębiewicz – Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który opowiedział o prawnych aspektach procesu poszukiwań ofiar totalitaryzmów.

Ostatnim elementem zwiedzania była wizyta w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37. Obiekt ten, ze względu na swoją tragiczną historię, wkrótce zostanie zaadaptowany na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć miejsca makabrycznych śmierci wielu polskich działaczy niepodległościowych.

Ten, niezwykle mocny, akcent zakończył spotkanie, jednak pozytywne nastawienie zwiedzających do tego typu inicjatyw może skutkować następnymi akcjami utrzymanymi w podobnej konwencji.  

do góry