Nawigacja

Aktualności

Spacer historyczny po Powązkach Wojskowych – Warszawa, 29 lipca 2017

W sobotę, 29 lipca br. odbył się spacer historyczny po Powązkach Wojskowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie i środowisko patriotyczne skupione wokół posła Andrzeja Melaka.

Po nekropolii oprowadził Marcin Łaszczyński (OBEN IPN w Warszawie). Dzięki opowieściom i osobistym refleksjom historyka uczestnicy mieli możliwość wysłuchania nietypowego wykładu o historii Polski po 1918 r. Zwiedzanie grobów i pomników było okazją do głębszego zrozumienia najważniejszych wydarzeń w naszych najnowszych dziejach.

Osoby uczestniczące w spacerze oddały hołd polskim bohaterom spoczywającym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapalając znicze oraz składając kwiaty.

***

Do dziś dnia cmentarz ten kryje wiele tajemnic związanych z pochówkami żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, konspiracji niepodległościowej z okresu II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, ale także komunistów – zarówno pierwszych sekretarzy PZPR, jak i oprawców z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

W czasie II wojny światowej Niemcy w wydzielonej części cmentarza utworzyli cmentarz wojenny, na którym m.in. został pochowany jeden z największych katów Warszawy gen. SS Franz Kutschera. Komuniści, budując po wojnie panteon swoich bohaterów, przenieśli nie tylko najważniejszy symbol przedwojennych Powązek znajdujący się w Alei Głównej, czyli pomnik wojny polsko-bolszewickiej, lecz także grób jednego z najwybitniejszych piłsudczyków –  Walerego Sławka.

Na cmentarzu znajdują się też liczne symboliczne groby, takie jak „Dolinka Katyńska”, i  miejsce potajemnych pochówków, czyli „Łączka”, związane z ofiarami reżimu komunistycznego zamordowanymi w ZSRS i w więzieniu mokotowskim w Warszawie w latach 1948–1956. Intensywne prace ekshumacyjne prowadzone przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka mają na celu m.in. odnalezienie szczątków rtm. Witolda Pileckiego oraz gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

 

do góry