Nawigacja

Aktualności

Promocja albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: Województwo wileńskie” – Warszawa (Dom Polonii), 6 grudnia 2017

W minioną środę 6 grudnia w warszawskim Domu Polonii odbyła się promocja albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: Województwo wileńskie”.

Spotkanie z udziałem autora Grzegorza Rąkowskiego i jednego z recenzentów Tomasza Krzywickiego poprowadził dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Relacja PAP ze spotkania promocyjnego

Oddział IPN w Warszawie od wielu lat bada najdramatyczniejszy okres  dziejów północno-wschodnich  terenów II Rzeczypospolitej – wojen światowych, okupacji sowieckiej, niemieckiej i władzy bolszewickiej.  Dzięki  projektowi badawczemu „Dopalanie  Kresów” staramy się zachować w pamięci  zbiorowej  współczesnych  Polaków  obraz świata, którego już nie ma. Świata różnorodnego etnicznie i kulturowo, pełnego postaw patriotycznych – prezentowanych przez miejscowe społeczności, jakby wyjęte z Sienkiewiczowskiej Trylogii. Odszedł on bezpowrotnie na skutek kataklizmów wieku XX, pozostawiając nas z bolesną tęsknotą i żalem wywołanym niesprawiedliwym wyrokiem historii. W dotychczasowych opracowaniach koncentrowaliśmy się na tym, aby przedstawić dorobek kresowej konspiracji lat wojny i ostatnich obrońców polskich Kresów, którzy w osamotnieniu toczyli walkę na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie aż do początku lat pięćdziesiątych XX w. Teraz przyszedł czas na  zaprezentowanie materialnych świadectw łączących te tereny z Rzeczpospolitą. Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie rezydencje – to one w największym stopniu tworzyły historyczny krajobraz. Były pomostem między tradycją konkretnych rodzin, ziem i regionów a literaturą i sztuką, po prostu polskością. Przypominanie o ich obecności traktujemy jako nasz obowiązek, aby przekazać kolejnym pokoleniom Polaków ich własne dziedzictwo, którego istnienia mogą nawet nie być w pełni świadomi.

Dr Tomasz Łabuszewski

do góry