Nawigacja

Aktualności

Inauguracja obchodów 100-lecia niepodległości z udziałem ambasadora RP w Wielkiej Brytanii prof. dr. hab. Arkadego Rzegockiego – Londyn, 24 lutego 2018

W sobotę 24 lutego 2018 w Teatrze POSK w Londynie odbyła się inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem ambasadora RP w Wielkiej Brytanii prof. dr. hab. Arkadego Rzegockiego, połączona z sesją naukową „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”. Jak powstawała II Rzeczpospolita?

Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Zarządu POSK (Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego) Wojciech Tobiasiewicz, który przypomniał idee działalności POSK-u i wagę, jaką polska społeczność w Londynie przywiązuje do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Spotkanie poprowadziła dr Dobrosława Platt, dyrektor Biblioteki POSK, współinicjatorka uroczystości, która odczytała list Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast list prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka do uczestników uroczystości odczytał prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, wiceprzewodniczący Kolegium IPN. 

Uroczyste obchody stulecia odzyskania niepodległości otworzył ambasador RP w Wielkiej Brytanii prof. dr. hab. Arkady Rzegocki.

Po części inauguracyjnej nastąpiła sesja naukowa, którą rozpoczęły dwa wykłady wprowadzające. Pierwszy, Drogi do Niepodległości. 1914–1918, wygłosił Zbigniew Siemaszko, nestor polskich historyków emigracyjnych, który od zakończenia wojny mieszka w Londynie. Z kolei Założenia ideowe powstania Rzeczypospolitej zaprezentował prof. Tadeusz Wolsza.

Następnie  badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce skoncentrowali się na kwestiach szczegółowych. O ustroju prawnym II RP mówił Tadeusz Włudyka, omawiając znaczenie konstytucji z 1921 i 1935 roku dla porządku prawnego odrodzonego państwa. Prof. Bogusław Polak przedstawił genezę, organizację i działania bojowe Wojska Polskiego u progu Niepodległości. Zaś kwestie gospodarcze, wyzwania odradzającej się Rzeczypospolitej na tym polu omówił dr hab. Michał Polak, wskazując najważniejsze sukcesy młodego państwa polskiego. Sprawy społeczne w kontekście sytuacji kobiet u progu wolnej Polski stanowiły temat referatu dr. hab. Roberta Kotowskiego. Natomiast poglądy Stefana Żeromskiego na temat roli literatury w odrodzonej Polsce i jego koncepcję powołania Akademii Literatury Polskiej przedstawiła dr Małgorzata Ptasińska. Sesję zakończyła dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka prezentacją poświęconą problemom oświaty i wychowania w przededniu II RP. 
  
Sesji naukowej towarzyszyły ożywione dyskusje dzięki interesującym pytaniom do referentów ze strony publiczności. Na zakończenie dr Dobrosława Platt zaprosiła na kolejne wykłady, które Biblioteka POSK w Londynie zaplanowała w ramach Roku Niepodległej.  

Inauguracja została organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”.

Zdjęcia: Wojciech Klas, Justyna Węglarz (Biblioteka Polska POSK w Londynie)

* * *

Z okazji rozpoczęcia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie odbyła się specjalna lekcja. Krótką prelekcję wygłosił prof. Tadeusz Wolsza. Zajęcia poprowadziła dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestniczyły w nich 3 klasy (około 60 uczniów) oraz wszyscy nauczyciele języka polskiego i historii w towarzystwie dyrektora szkoły Małgorzaty Bugaj-Martynowskiej oraz wiceprezesa Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii Sylwii Kosiec.

 

 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie. Od lewej: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka z UKW w Bydgoszczy, prof. Tadeusz Wolsza, Małgorzata Bugaj-Martynowska – dyrektor szkoły, Sylwia Kosiec – wiceprezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie. Od lewej: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka z UKW w Bydgoszczy, prof. Tadeusz Wolsza, Małgorzata Bugaj-Martynowska – dyrektor szkoły, Sylwia Kosiec – wiceprezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie. Od lewej: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka z UKW w Bydgoszczy, prof. Tadeusz Wolsza, Małgorzata Bugaj-Martynowska – dyrektor szkoły, Sylwia Kosiec – wiceprezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
 • Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
  Lekcja w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie

 

 

do góry