Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia w Muzeum Dulag 121 – wykład prof. Jerzego Eislera „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach. Oceny, interpretacje, manipulacje” – Pruszków, 13 marca 2018

We wtorek 13 marca br. w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8A pod szyldem Przystanek Historia odbył się wykład prof. Jerzego Eislera (dyrektor Oddziału IPN w Warszawie) pt. „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach. Oceny, interpretacje, manipulacje”. 

 

8 marca 1968 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku z relegowaniem z uczelni studentów zaangażowanych w protesty, które wybuchły po zdjęciu przez komunistyczne władze wystawianych w Teatrze Narodowym „Dziadów”. Był to początek tzw. wydarzeń marcowych – kryzysu politycznego związanego z falą studenckich protestów w całej Polsce oraz walką polityczną na szczytach PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy.

Marzec ’68 był wydarzeniem wielowątkowym. W przeciągu kilku tygodni splotło się ze sobą kilka niezależnych, często zupełnie odmiennych zjawisk. Pokolenie, które jako pierwsze dorastało w komunistycznej Polsce, miało dosyć komunistycznej propagandy, kłamstwa i kontroli władzy. W całym kraju studenci uczelni wyższych, artyści, profesorowie i intelektualiści organizowali wiece, protesty i marsze, podczas których walczyli o demokratyzację i liberalizację systemu, a także o prawo do życia w prawdzie.
Wydarzenia z marca 1968 r. stały się okazją do rozgrywki politycznej wewnątrz PZPR, w której na początku lat 60. powstała nieformalna grupa partyjnych i państwowych działaczy skupionych wokół ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara. „Moczarowcy” domagali się zmiany pokoleniowej w partii posługując się hasłami antyinteligenckimi, komunistycznymi i nacjonalistycznymi, a także żądali usunięcia z wysokich stanowisk ludzi pochodzenia żydowskiego.

Prof. Jerzy Eisler podczas wykładu przedstawi historię marcowych wydarzeń – omówi przyczyny i przebieg ogólnopolskich protestów studenckich oraz kampanii antysemickiej. Prof. Eisler dokona oceny tych wydarzeń z perspektywy półwiecza oraz przedstawi skutki widoczne w ówczesnej sytuacji politycznej Polski, a także opowie o wpływie „Marca” na pokolenie ’68.

do góry