Nawigacja

Aktualności

Nowy komiks dla dzieci „Srebrni na szlakach Niepodległej” – już wkrótce.

Srebrni to zwyczajna polska rodzina, mocno wrośnięta w historię Rzeczypospolitej, sztucznie podzielona pomiędzy trzech zaborców. Jej przedstawicieli nigdy nie mogło zabraknąć w szeregach kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych. W powstaniu styczniowym 1863 r. reprezentował ją dziadek Melchior. W walkach o odzyskanie utraconej ponad 120 lat temu niepodległości wzięli udział trzej przedstawiciele młodego pokolenia: Kacper, Mikołaj i Jan. Każdy z nich przeszedł w latach 1914–1920 inną, krętą i długą drogę prowadzącą do wolnej Ojczyzny. Dzieliły ich wówczas różne strony wojennych zmagań i pola bitewne odległe od siebie o wiele tysięcy kilometrów – od francuskich pobojowisk Verdun po ukraińską Odessę nad Morzem Czarnym. Dzieliły różne zamiłowania – do koni, samochodów i samolotów. Łączyły natomiast charakterystyczna dla Srebrnych ułańska fantazja i upór oraz wpajana i przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja insurekcyjna i prawdziwy głód wolnej Polski. To one sprawiły, że wszyscy kuzyni z rodziny Srebrnych pomimo przeciwności losu spotkali się w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego tuż przed jedną z 16 najważniejszych bitew w dziejach świata.

Jakie były ich dalsze losy – to już materiał na całkiem inną opowieść.

do góry