Nawigacja

Komunikaty

OBL w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Michała Szlęzaka

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 21.02.2013

W  dniu 21 lutego 2013 r. Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana Michała Szlęzaka oraz wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Michał Szlęzak jest osobą wchodzącą w skład  służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póżn. zm).

Naczelnik OBL IPN w Warszawie prokurator J. Skrok

do góry