Nawigacja

Edukacja – Warszawa

Filmy

Pokazy filmów z wykładami

Istnieje możliwość zorganizowania pokazów filmów przygotowanych przy udziale pracowników OBEN w Warszawie. Pokazom towarzyszą wykłady popularnonaukowe.

Proponowane filmy:

 • „Huzar”
 • Ruch Oporu Armii Krajowej
 • 11 Grupa Operacyjna NSZ
 • „Czerwona Oberża”
 • Kryptonim „Orzeł”
 • V Komenda WiN
 • „W drodze do ojczyzny…”
 • Oddział BOA
 • Samoobrona Ziemi Grodzieńskiej
 • Komendant „Olech”
 • „Młot”
 • Bracia Kmiołkowie
 • „Łupaszka”
 • Pomorski rajd majora „Łupaszki”
 • „Jeż”
 • Rejon NSZ Mrozy
 • Generał „Nil”
 • Słowo honoru (dokument fabularyzowany)
 • „Anoda” (dokument fabularyzowany)
 • Tajny Współpracownik (dokument fabularyzowany)
 • Śmierć rotmistrza Pileckiego (dokument fabularyzowany)

Informacje i zapisy:

dr Dariusz Gałaszewski, tel. (22) 860 70 46, dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

 

Seminarium „Z kamerą po II Rzeczypospolitej. Oblicza polskiego kina przedwojennego”

Trzynasta edycja cyklu wykładów, w których – z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – spróbujemy przybliżyć historię polskiej kinematografii w dwudziestoleciu międzywojennym. Warto pamiętać, że w roku 1918 kinematografia na ziemiach polskich istniała już od ponad dwudziestu lat, ale dopiero wtedy mogła funkcjonować w warunkach niepodległego państwa. Niepewność polityczna, budowanie fundamentów nowego ładu, konieczność scalenia systemów prawnych i ekonomicznych, sytuacja gospodarcza, czy poziom infrastruktury, wszystko to miało wpływ zarówno na przemysł filmowy, jak i jego twórczość. Z roku na rok kino stawało się coraz bardziej popularne, powstawały nowe kinematografy, ukazywały się czasopisma o tematyce filmowej, a widzowie mieli także do dyspozycji coraz szerszy wybór filmów zagranicznych. W czasie spotkań będziemy starali się przedstawić m.in. ważne postaci i charakterystyczne zjawiska polskiej kinematografii okresu międzywojennego, powstające gatunki filmowe, wybitnych aktorów i reżyserów tego okresu. Zaprezentujemy filmowe obrazy najważniejszych bohaterów polskiego życia społeczno-politycznego, a także filmowe wizje przełomowych wydarzeń w historii II RP, a więc roku 1918, wojny polsko-bolszewickiej, przewrotu majowego czy wybuchu II wojny światowej. Samo odzyskanie niepodległości i jego następstwa w kolejnych latach stały się też tematem filmów. Spróbujemy wreszcie odpowiedzieć na pytanie, jak kino po odzyskaniu przez Polskę niepodległości włączyło się w proces ponownego formowania wspólnej tożsamości Polaków. Wszystkie te refleksje prowadzone będą w trzech płaszczyznach czasowych, czyli kina w II RP, PRL i III RP.

Seminarium adresowane jest do nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, studentów kierunków humanistycznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. filmu. Proponujemy sześć spotkań odbywających się raz w miesiącu – od listopada 2018 r. Udział w seminarium – jako formie doskonalenia zawodowego – może zostać potwierdzony pisemne.

 

Proponowane tematy:

 

1.         Kino polskie do roku 1918 i po odzyskaniu niepodległości – rys historyczny – listopad 2018

2.         Kino II Rzeczypospolitej – historia i zjawiska – grudzień 2018

3.         Kino II Rzeczypospolitej – ludzie kina – styczeń 2019

4.         Kino II Rzeczypospolitej – melodramat i komedia – luty 2019

5.         Kino PRL-u wobec II Rzeczypospolitej – marzec 2019

6.         II Rzeczpospolita w kinie polskim po roku 1989 – kwiecień 2019

Wykład:

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, historyk filmu (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), autor m.in.: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000; Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005; Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji, Kraków 2005; Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej, Kraków 2006; Kino polskie po roku 1989, Bydgoszcz 2007; Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013; Polskie seriale telewizyjne, red. P. Zwierzchowski, B. Giza, J. Bates, K. Kosińska, Bydgoszcz 2015.

Miejsce spotkań:

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Koordynator projektu:

Sławomir Stępień, tel. (22) 860-70-50, slawomir.stepien@ipn.gov.pl

 

 

„Kino w PRL – PRL w kinie”. Historia XX wieku na taśmie filmowej

Zapraszamy na XVIII edycję Przeglądu Filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie”.

W tym roku, w związku z przypadającą 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, podróż przez historię w filmie rozpoczniemy od wydarzeń związanych z I wojną światową, rokiem 1918 oraz trudnościami z jakimi musiało się zmierzyć odrodzone państwo polskie. Chcielibyśmy, aby zaproponowane filmy pomogły w odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób kino podjęło próbę historycznej refleksji nad tymi wydarzeniami. Będziemy także kontynuować prezentację współczesnych filmów historycznych i zastanawiać się, jak kinematografie – polska, ale także europejska i światowa – podejmują interpretację takich tematów, jak np. postawy i zachowania człowieka w warunkach ekstremalnych (obozowych), realia życia w państwach bloku komunistycznego w okresie zimnej wojny, czy rozrachunek z komunistyczną przeszłością. Oprócz produkcji fabularnych, pokażemy także filmy dokumentalne oraz materiały Polskiej Kroniki Filmowej.

Przegląd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej. Przy wyborze filmów staraliśmy się kierować możliwością ich wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. filmu. Mamy nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem nauczycieli historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz studentów kierunków humanistycznych. Wierzymy, że pomorze zrozumieć niełatwą, jakże często tragiczną historię XX w.

Tradycyjnie przed każdym spotkaniem odbędą się prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN). Udział w przeglądzie może być potwierdzony pisemnym zaświadczeniem.

Proponujemy sześć spotkań odbywających się w „Kinotece” w Pałacu Kultury i Nauki, raz w miesiącu, we wtorki od godz. 11.30 do 14.00.

WSZYSTKIE POKAZY SĄ BEZPŁATNE!

Zgłoszenia na wybrane seanse prosimy składać najpóźniej dzień przed projekcją.

Informacje i zgłoszenia:

Sławomir Stępień, tel. (22) 860 70 50, slawomir.stepien@ipn.gov.pl

 

Filmowe interpretacje powstań narodowych – 13 listopada 2018

Polska Kronika Filmowa [10 minut]

SÓL ZIEMI CZARNEJ, reż. Kazimierz Kutz, prod. Polska 1969 [100 minut]

 

Film nominowany i nagrodzony: Złote Grono – Lubuskie Lato Filmowe Kinematografie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Łagowie (1970), Grand Prix – MSMiF w Grenoble (1970).

Występują: Olgierd Łukaszewicz, Jan Englert, Jerzy Bińczycki, Daniel Olbrychski, Marian Dziędziel, Jerzy Cnota, Wiesław Dymny, Henryk Talar, Jerzy Trela.

 

Filmowe wizje losów ludzkich w warunkach ekstremalnych – 18 grudnia 2018

Polska Kronika Filmowa [10 minut]

CZAS WOJNY, reż. Steven Spielberg, prod. USA 2011 [145 minut]

Film nominowany i nagrodzony: Oscar (2012), Złote Globy (2012), BAFTA (2012).

Występują: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup, Dvid Thewlis, Tom Hiddleston.

 

Trudne wybory w realiach II wojny światowej – 22 stycznia 2019

Polska Kronika Filmowa [10 minut]

KRYPTONIM HHhH, reż. Cédric Jimenez, prod. Belgia, Francja, USA, Wlk. Brytania 2017 [120 minut]

Występują: Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska, Jack O'Connell, Jack Reynor, Stephen Graham.

 

Filmowy portret kata i ofiary – 19 lutego 2019

Polska Kronika Filmowa [10 minut]

ZGODA, reż. Maciej Sobieszczański, prod. Polska 2017 [90 minut]

Film nominowany i nagrodzony: MFF w Locarno (2017), MFF w Montrealu (2017), FPFF w Gdyni (2017).

Występują: Julian Świeżewski, Zofia Wichłacz, Jakub Gierszał, Wojciech Zieliński, Paweł Tomaszewski, Danuta Stenka, Tomasz Sapryk, Jacek Braciak.

 

Dylematy moralne na tle rzeczywistości peerelowskiej lat 80. – 19 marca 2019

Polska Kronika Filmowa [10 minut]

BOGOWIE, reż. Łukasz PalkowskI, prod. Polska 2014 [110 minut]

Film nominowany i nagrodzony: Złote Lwy na FPFF w Gdyni (2014), Camerimage (2014), Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie (2014), Orzeł – Polska Nagroda Filmowa (2015).

Występują: Tomasz Kot, Piotr Głowacki, Szymon Piotr Warszawski, Magdalena Czerwińska, Rafał Zawierucha, Marta Ścisłowicz, Wojciech Solarz, Jan Englert, Władysław Kowalski, Zbigniew Zamachowski, Marian Opania.

 

Rozrachunek z komunistyczną przeszłością – 16 kwietnia 2019

Polska Kronika Filmowa z 11 X 1989 [10 minut]

ŻYCIE NA PODSŁUCHU, reż. Florian Henckel von Donnersmarck, prod. Niemcy 2006 [135 minut]

Film nominowany i nagrodzony: Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny (2007), BAFTA (2008), Złote Globy (2007), Cezar (2008), Najlepszy film europejski (2006), MFF w Locarno (2006).

Występują: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Thomas Tieme, Ulrich Tukur.

 

 

 

 

  

 

 

 

do góry