Nawigacja

Konkursy historyczne

Ogólnopolski konkurs historyczny „Społeczeństwo polskie wobec okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939–1945. Postawy, życie codzienne” – etap II (oddziałowy)

Decyzją Oddziałowej Komisji Konkursowej z dnia 28 lutego 2003 r. do III (ogólnopolskiego) etapu konkursu na poziomie gimnazjalnym zostali zakwalifikowani:
1. Maria Franecka - Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu
2. Paweł Wołczkiewicz – Gimnazjum nr 7 przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
3. Gabriela Olszewska – Publiczne Gimnazjum nr 5 w Siedlcach

Wyróżnienia za pracę na poziomie gimnazjalnym dostali:
1. Maria Franecka - Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu

Wyróżnieni zostali również nauczyciele za opiekę i przygotowanie uczniów do udziału w I i II etapie konkursu:
1. Jolanta Skuza - Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu
2. Halina Niemiec - Gimnazjum nr 7 przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
3. Aneta Sołoducha - Publiczne Gimnazjum nr 5 w Siedlcach

Na poziomie ponadgimnazjalnym do III etapu konkursu zostali zakwalifikowani:
1. Michał Bożek – Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
2. Beata Paradysz – LIV prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie
3. Alicja Popłonkowska – XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kolejne miejsca zajęli:
4. ex aequo Barbara Borucka - XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Konrad Tarnopolski – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
5. Dorota Kujda – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
6. Irmina Koniecka - XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie
7. Agnieszka Przybylska – LXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Wyróżnienia za pracę na poziomie ponadgimnazjalnym dostali:
1. Michał Bożek - Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
2. Beata Paradysz - LIV prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie
3. Alicja Popłonkowska - XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
4. Konrad Tarnopolski - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

Wyróżnieni zostali również nauczyciele za opiekę i przygotowanie uczniów do udziału w I i II etapie konkursu:
1. Krystyna Michalik - Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
2. Agnieszka Stawicka - LIV prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie
3. Irena Safianowska - XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
4. Maria Bielecka - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
5. Ewa Gałązka - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
6. Agnieszka Izdebska - XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie
7. Agnieszka Kubis - LXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

do góry