Nawigacja

Aktualności

VII Mazowiecki Turniej Debat Historycznych IPN

8 i 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyły się regionalne (mazowieckie) rozgrywki Turnieju Debat Historycznych IPN.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie po raz siódmy zorganizował Turniej Debat Historycznych, który jest częścią ogólnopolskiego projektu międzyszkolnych turniejów debat historycznych. To największy ogólnopolski projekt edukacyjny oparty na zasadach debaty oksfordzkiej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest popularyzacja najnowszej historii Polski z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej, która jest formą uporządkowanej dyskusji nad podaną tezą. Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa.

Turniej był okazją do szlifowania umiejętności oratorskich i retorycznych, a także sprawdzenia i poszerzenia wiedzy merytorycznej.

Rywalizowało sześć zespołów uczniowskich:

  • Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie
  • CXIX Liceum  im. J. Kuronia w Warszawie
  • IX  Liceum im. K. Hoffmanowej w Warszawie
  • III Liceum im. M. Dąbrowskiej w Płocku
  • Liceum im. Wł. Jagiełły w Płocku
  • Liceum Żagle Sternik z Warszawy

O finał wojewódzki walczyły dwie grupy:

  • IX  Liceum im. K. Hofmanowej w Warszawie
  • Liceum Żagle Sternik z Warszawy

Uczestnicy w swoich mowach pochylili się nad trudnym, ale ważnym tematem z historii naszego kraju. Teza brzmiała: Okrągły stół to bardziej zwycięstwo niż porażka opozycji.

Debatę wygrali uczniowie LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.
Dziękujemy także komisji konkursowej oraz koordynatorem etapu regionalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

do góry