Nawigacja

Aktualności

Mazowiecki Turniej Debat Historycznych – edycja VII. Zgłoszenia do 31 stycznia 2022 roku.

  • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia i IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w Mazowieckim Turnieju Debat Historycznych.

Turniej jest częścią ogólnopolskiego projektu międzyszkolnych turniejów debat historycznych, których finałem będzie Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa. Uczestnicy mają również okazję do poszerzenia wiedzy o historii Polski w XX wieku.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz uczestnictwa (znajduje się w regulaminie jako załącznik nr. 1) i zgłosić swoją drużynę (4-osobową wraz z opiekunem) do koordynatora z Oddziału.

Uczestnikom Turnieju zapewniamy szkolenie merytoryczne z zasad debatowania oraz serie wykładów wspierających przygotowanie do tez.

Formuła regionalnego turnieju odbędzie się stacjonarnie w Warszawie. Zastrzegamy możliwość zmiany formuły, jeśli przepisy epidemiologiczne nie będą zezwalały na organizacje zamkniętych spotkań.

Drużyny chętne do wzięcia udziału w debatach prosimy o wysyłanie mailowych zgłoszeń (zgodnie z formularzem dostępnym poniżej) do 31 stycznia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy zarówno doświadczone drużyny, jak i te początkujące, które stawiają pierwsze kroki w debatach.

Koordynatorem Mazowieckiego Turnieju Debat Historycznych jest Ewa Dyngosz, która odpowie na wszystkie pytania związane z projektem.

Dokładny terminarz szkoleń oraz turnieju zostanie podany po zamknięciu rekrutacji. Etap regionalny projektu zakończy się nie później niż 30 kwietnia.

Kontakt: Ewa Dyngosz, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl, tel. 22 860 70 52

do góry