Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Podporządkowanie, lojalizm i niezależność. Funkcjonowanie legalnych i nielegalnych partii politycznych w powojennej Polsce 1944–1948–1950. Perspektywa krajowa, emigracyjna i zagraniczna” – Warszawa, 7 grudnia 2023

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza obejrzenia na kanale YouTube ogólnopolskiej konferencji naukowej „Podporządkowanie, lojalizm i niezależność. Funkcjonowanie legalnych i nielegalnych partii politycznych w powojennej Polsce 1944–1948–1950. Perspektywa krajowa, emigracyjna i zagraniczna”.

Konferencja miła na celu przedstawienie dziejów partii politycznych w powojennej Polsce od momentu pierwszych przygotowań „nielegalnych” organizacji do powrotu do otwartej działalności i ich stosunku do przewidywanych zmian krajowej sceny politycznej (m.in. SN, PPS, ZD, SP, SL „Roch”), przez powstanie oficjalnej sceny politycznej (m.in. PPR, PPS, SD, PSL, SL, SD, SP), aż po zlikwidowanie ostatnich grup lojalistycznych wobec komunistów (PPS w 1948 r., „fałszywego” PSL w 1949 r. i „fałszywego” Stronnictwa Pracy w 1950 r.).

Retransmisja:

REFERAT WPROWADZAJĄCY: 

Robert Spałek – „Zbieżności i różnice w planach i praktyce ustrojowej PPR i PPS” oraz „Fałszywa PPS w walce o autonomię"

 

 

PANEL I

Sebastian Drabik – Stosunek Stronnictwa Demokratycznego  w latach 1944–1950 do tradycji przedwojennego SD

Robert Piwko – Z zadaniem „towarzyszenia” klasie robotniczej. Wokół powojennych początków oraz działalności Stronnictwa Demokratycznego w województwie kieleckim (1945-1948)

Mateusz Ratyński – Geneza i działalność Lewicy Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

PANEL II

Wojciech Łukaszewski – Stronnictwo Pracy w poszukiwaniu miejsca na politycznej scenie w Polsce w latach 1945–1950

Paweł Fiktus – Stronnictwo Pracy w województwie dolnośląskim w latach 1945-1950

Robert Kolasa – Działalność Stronnictwa Pracy na terenie Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1950

 

PANEL III

Maciej Żuczkowski – „Równia pochyła” PPS-WRN

Adam Dziuba – PPS-WRN na Śląsku

Mirosław Golon – Konkurent polityczny i „sojusznik” pod przymusem. Od wielkiego rozwoju organizacyjnego do całkowitej klęski: Polska Partia Socjalistyczna w powiatowych ośrodkach miejskich północnej Polski w latach 1945-1948

Paweł Fornal – Ku przymusowej jedności. Represje UB oraz powiatowych i wojewódzkich struktur PPR wobec przeciwników monopartii wśród działaczy PPS w Krośnie i powiecie krośnieńskim w latach 1947–1950

 

 

 

PANEL IV

Krzysztof Kloc – Widzenia z ziemi berneńskiej… Jerzy Stempowski a przemiany w Polsce 1945–1952

Mateusz Sokulski – Rozmowy Stanisława Mikołajczyka z amerykańskimi i brytyjskimi dyplomatami w Polsce i na emigracji 1945-1948

Sebastian Rosenbaum – Próby samoorganizacji Niemców na Dolnym i Górnym Śląsku w warunkach okupacji sowieckiej

Marcela Gruszczyk – Stosunek partii politycznych do idei jedności słowiańskiej w powojennej Polsce na przykładzie działalności Komitetu Słowiańskiego i Towarzystw Przyjaźni Polsko-Słowiańskich

 

PANEL V

Ariel Orzełek – Próba utworzenia partii katolików świeckich w 1946 r. – realna szansa czy taktyczna zagrywka komunistów?

Wojciech Muszyński – Bolesław Piasecki – działalność polityczna w latach 1944–1950

Tomasz Krok – Zadrugowcy w strukturach władzy. Przypadek Eryka Skowrona

 

Na pytania odpowie dr Robert Spałek tel. 22 860 70 42; robert.spalek@ipn.gov.pl.

 

 

 

do góry