Nawigacja

Aktualności

Oferta edukacyjna Oddziału IPN w Warszawie na rok szkolny 2023/2024

  • oferta 2023/24

Zachęcamy nauczycieli, rodziców, uczniów, edukatorów muzealnych, przewodników miejskich, opiekunów harcerskich, pracowników bibliotek oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną Oddziału IPN w Warszawie.

Znajdą w niej Państwo propozycje Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, w tym między innymi:

  • lekcje i zajęcia
  • warsztaty komiksowe
  • zajęcia terenowe i gry na aplikację mobilną
  • szkolenia dla nauczycieli, konkursy i filmy historyczno–edukacyjne

W tegorocznej ofercie znajdą Państwo także propozycje edukacyjne Izby Pamięci Strzelecka 8, w tym między innymi: zajęcia, warsztaty, projekty i konkursy adresowane zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników, jak również seminaria przeznaczone dla nauczycieli.

***

Oddział IPN w Warszawie obejmuje swoją działalnością edukacyjną Warszawę i Mazowsze. Jest to region szczególnie ważny dla budowania tożsamości narodowej Polaków w okresie rozbiorów, pierwszej i drugiej wojny światowej oraz komunizmu. Oddział IPN w Warszawie w działaniach edukacyjnych koncentruje się na konspiracji niepodległościowej mieszkańców Warszawy i Mazowsza związanej z pierwszą wojną światową, wojną polsko-bolszewicką 1920 r., Armią Krajową oraz powojennym podziemiem antykomunistycznym i konspiracją niepodległościową do 1989 r. – zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Ze względu na swój stołeczny charakter podejmuje tematy związane z historią polityczną i społeczną całego kraju oraz z losami Polaków, którzy w XX w. zostali rozsiani po całym świecie w wyniku II wojny światowej i utraty niepodległości Polski po 1945 r. W roku szkolnym 2023/2024 szczególną ofertę będą stanowiły działania edukacyjne związane z 80. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

***

Izba Pamięci Strzelecka 8 poświęcona jest więźniom aresztu NKWD i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce. Od 1945 do 1948 r. w budynku tym znajdował się areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Dowodami przetrzymywania, brutalnego przesłuchiwania i mordowania żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego w piwnicach kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 są zachowane na ścianach wyryte przez więźniów inskrypcje.

do góry