Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, stwierdzające, iż Zygmunt D. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 04.02.2013

W dniu 18.01.2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie II AKa 400/12, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, z dnia 18.10.2012 r., stwierdzające, iż lustrowany Zygmunt D. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Osoba ta składała oświadczenie w związku z pełnieniem obowiązków Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Sąd pierwszej instancji wymierzył zakazy określone w ustawie lustracyjnej na okres 3 lat i zasądził koszty postępowania.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
Tomasz Gawlik
do góry