Nawigacja

Komunikaty

OBL IPN w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Tomasza Waleriańskiego

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 20.03.2013

W dniu 20 marca 2013 r. Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana Tomasza Waleriańskiego oraz wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Tomasz Waleriański jest osobą wchodzącą w skład  służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póżn. zm).

Naczelnik OBL w Warszawie prokurator J. Skrok
 
do góry