Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające, że Pani Izabella Agnieszka Filipowicz-Żaroń złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 09.05.2013

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie V Wydział Karny wydał orzeczenie  (VK 227/11) stwierdzające, że Pani Izabella Agnieszka Filipowicz-Żaroń złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd orzekł w stosunku do w/w utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 4 lat. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, Sąd orzekł zakaz pełnienia przez lustrowaną funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami), na okres 4 lat. Izabella Agnieszka Filipowicz-Żaroń pełni funkcję publiczną radnej Gminy Celestynów.

Naczelnik OBL IPN w Warszawie prokurator J. Skrok

do góry