Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Michała Szlęzaka

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 28.10.2013

W dniu 25 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny wydał orzeczenie w sprawie II AKa 303/13/L, utrzymując w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 27 maja 2013 r. (XVIII K 43/13) w sprawie lustracyjnej Pana Michała Szlęzaka, stwierdzające, iż w/w złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Michał Szlęzak w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego był osobą wchodzącą w skład  służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póżn. zm).

Naczelnik OBL IPN w Warszawie
prokurator J. Skrok

do góry