Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego w sprawie oświadczenia lustracyjnego Tadeusza Matyjka

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 14.08.2014

W dniu 27 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny wydał orzeczenie (XVIII K 12/12) stwierdzające, że Pan Tadeusz Matyjek złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do faktu tajnej i świadomej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. Tadeusz Matyjek złożył oświadczenie lustracyjne jako poseł na Sejm RP II kadencji.
 
Od w/w orzeczenia obrońcy lustrowanego wnieśli środki odwoławcze.
 
W dniu 23 września 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny (IIAka 176/13/L), po rozpoznaniu środków odwoławczych, wydał orzeczenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji.
 
W/w orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało następnie zaskarżone w trybie kasacji przez obrońców lustrowanego Tadeusza Matyjka.
 
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
 
Wyrokiem z dnia 8 października 2014 r. (sygn. II AKa 253/14/L) Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. XVIII K 12/12) stwierdzający, iż Tadeusz Matyjek złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i przekazał sprawę tamtejszemu sądowi do ponownego rozpoznania. 

Naczelnik OBL IPN w Warszawie

do góry