Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Naczelnik
prok. Piotr Dąbrowski 

Zastępca Naczelnika
Przemysław Romaniuk

sekretariat:
tel. (22) 860 70 90
      (22) 860 70 89
      (22) 860 70 99
fax (22) 860 70 91

Adres do korespondencji:
Plac Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
obl.warszawa@ipn.gov.pl 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane uprawnionym podmiotom:

(22) 860 70 85
(22) 860 70 88
(22) 860 70 87
(22) 860 70 86
 

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

do góry