Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Procesy polityczne lat 40. i 50. – zbrodnie w świetle prawa” – Warszawa, 25 lutego 2016

W czwartek, 25 lutego br.w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Procesy polityczne lat 40. i 50. – zbrodnie w świetleprawa”.

Referenci omówili zjawisko politycznych procesów pokazowychodbywających się w  Polsce w okresie1945-1956. Procesy te nie miały nic wspólnego z praworządnością, gdyż wistocie były spektaklami politycznymi organizowanymi na użytek propagandy orazinstrumentem sowietyzacji kraju. Stanowiły one jeden z ważniejszychinstrumentów rozprawiania się komunistówz polskim podziemiem niepodległościowym (środowiskami AK, NSZ, działaczamiPolskiego Państwa Podziemnego), niezależnymi środowiskami politycznymi (ObozuNarodowego, chadecji, socjalistów i ludowców), oraz całymi grupami społecznymi,jak ziemiaństwo i prywatna przedsiębiorczość.

Konferencja została zrealizowana w ramach centralnego projektubadawczego „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym1944–1956”. Jej plonem będzie publikacja.

Szczegółowe informacje: dr WojciechMuszyński, tel. 22 860 70 35, wojciech.muszynski@ipn.gov.pl

do góry