Nawigacja

Konferencje naukowe

„Historycy o historii najnowszej (1939–1989). Jak pisać o dziejach współczesnych Polski. Doświadczenia indywidualne – stan historiografii – zadania na przyszłość” – Warszawa, 24 maja 2019

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji na kanale IPNtv.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie wspólnie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk zorganizowały spotkanie branżowe historyków (naukowców, studentów) zatytułowane „Historycy o historii najnowszej (1939–1989). Jak pisać o dziejach współczesnych Polski. Doświadczenia indywidualne – stan historiografii – zadania na przyszłość”.

Dyskusję podzielono na dwa panele generacyjne – pokolenie „średnie” i seniorzy. Paneliści i zebrani na sali naukowcy reprezentowali szerokie spektrum „ideowo-światopoglądowe”.

Celem spotkania było zwerbalizowanie i zgromadzenie wiedzy, doświadczenia i opinii historyków-naukowców badających najnowsze i współczesne losy Polski (XX–XXI w.). Wśród omawianych kwestii znalazły się:

  • wzorce, nauczyciele, mistrzowie
  • doświadczenie własne (know how), metody pracy naukowej
  • ocena współczesnej historiografii najnowszej historii Polski (dotyczącej lat 1939–1989)
  • przyszłość polskiej historiografii (perspektywy, zadania)

W dyskusjach panelowych udział wzięli:

  • prof. Andrzej Chojnowski, prof. Jerzy Eisler, prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Włodzimierz Suleja (grupa seniorów)
  • prof. Antoni Dudek, prof. Marek Kornat, dr Tomasz Łabuszewski, prof. Marek Wierzbicki, dr hab. Marcin Zaremba (grupa „średniego” pokolenia)

RELACJA PAP

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

Kontakt: dr Robert Spałek (robert.spalek@ipn.gov.pl; tel. 22 860 70 42)
 

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji na kanale IPNtv.

Panel I (grupa seniorów)

Panel II (grupa „średniego” pokolenia)

do góry