Nawigacja

Edukacja – Warszawa

Projekt badawczo-edukacyjny „Śladami zbrodni”

Projekt badawczo-edukacyjny „Śladami zbrodni” ma na celu przybliżenie oraz utrwalenie w świadomości społecznej miejsc i osób związanych z działalnością aparatu represji w Polsce komunistycznej w latach 1944–1989. 

W wymiarze edukacyjnym założeniem projektu jest zaktywizowanie uczniów do poznawania historii „małych ojczyzn” w kontekście dramatycznych przejawów działalności terroru komunistycznego. Uczniowie będą mieli za zadanie zgromadzić dokumentację fotograficzną, filmową, audio, dotyczącą miejsc represji, a w szczególności relacji ofiar tych represji. Do realizacji programu został przygotowany pakiet pomocniczy dla nauczycieli, który będzie rozpowszechniany na warsztatach edukacyjnych. 

Kontakt:

Koordynator naukowy – dr Tomasz Łabuszewski tel. (0-22) 860-70-33 tomasz.labuszewski@ipn.gov.pl  

Więcej informacji o projekcie

do góry