Nawigacja

Edukacja – Warszawa

LEKCJE, WARSZTATY, ZAJĘCIA TERENOWE

Warsztaty na stulecie odzyskania niepodległości

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Dla najmłodszych – propozycja zajęć dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej

Historia pewnej niedźwiedzicy, czyli dzieje Baśki Murmańskiej

Warsztaty dla młodszych klas szkoły podstawowej z wykorzystaniem gry „Polak mały”. Uczniowie poznają hymn Polski oraz historię jego powstania. Zdobywają wiedzę na temat barw narodowych, godła (herbu) Polski, a także dowiadują się, w jakich okolicznościach nabierają one szczególnego i uroczystego charakteru.

Polskie Symbole Narodowe

Warsztaty dla młodszych klas szkoły podstawowej z wykorzystaniem gry „Polak mały”. Uczniowie poznają hymn Polski oraz historię jego powstania. Zdobywają wiedzę na temat barw narodowych, godła (herbu) Polski, a także dowiadują się, w jakich okolicznościach nabierają one szczególnego i uroczystego charakteru.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Informacje i zapisy:

Ewa Dyngosz, tel. (22) 860 70 52, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

Anna Obrębska, tel. (22) 860 70 55, e-mail: anna.obrebska@ipn.gov.pl

 

Propozycja dla uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej

Wehikuł Czasu, czyli historia 10-letniego Bartka w 1918 roku

Bohaterem zajęć jest dziesięcioletni Bartek, który opowiada uczniom o wydarzeniach rozgrywających się w 1918 r. W czasie warsztatów uczniowie dowiadują się o sytuacji Polaków przed I wojną światową oraz o powstaniu Legionów, poznają sylwetki najważniejszych postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Informacje i zapisy:

Ewa Dyngosz, tel. (22) 860 70 52, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

Anna Obrębska, tel. (22) 860 70 55, email: anna.obrebska@ipn.gov.pl

 

Marsz ku Niepodległej. Historia w pieśniach żołnierskich i legionowych

Zajęcia w sposób niebanalny przedstawiają naszą drogę do niepodległości, od czasów powstania „Mazurka Dąbrowskiego” aż do 1927 roku, kiedy „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” stała się oficjalnym hymnem odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę historyczną na temat walki o niepodległość i odbudowy państwa polskiego, a emocjonalny przekaz pieśni i piosenek, które powstawały w tamtym czasie, prowadzi ich do własnej refleksji nad pojęciem wolności, patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Informacje i zapisy:

Edyta Gula, tel. (22) 860 70 47, e-mail: edyta.gula@ipn.gov.pl

 

Propozycja dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Młodzież na szlaku niepodległej

  • „Ku Polsce idziemy przez krwawe stygmaty..”
  • Orlęta polskie

Dwa niezależne od siebie warsztaty skierowane do uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkoły podstawowej.

Przedstawiają wkład młodzieży odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz utrwalenie granic odbudowującej się Rzeczpospolitej.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Informacje i zapisy:

Marcin Łaszczyński, tel. (22) 860 70 49, e-mail: marcin.laszczynski@ipn.gov.pl

Ojcowie założyciele

Celem zajęć jest przybliżenie sylwetek najważniejszych dla odradzającej się Polski osób: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego i Ignacego Paderewskiego. Warsztaty mają też na celu wykształcenie umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze źródeł informacji znajdujących się w sieci. Uczniowie właśnie za pomocą źródeł online konstruują krótkie prezentacje, które następnie przedstawiają przed resztą grupy. Druga część polega na pracy z tekstem źródłowym, czyli z cytatami przydzielonego każdej grupie „Ojca Założyciela”. Na podstawie wcześniejszej kwerendy i informacji własnych uczniowie muszą przyporządkować wypowiedź do autora.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Informacje i zapisy:

Kacper Kempisty, tel.(22) 860 70 23, kacper.kempisty@ipn.gov.pl

 

WYKŁADY NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Każda szkoła na terenie województwa mazowieckiego i terenu miasta Warszawy może zaprosić do swojej placówki edukatora, który wygłosi wykład na temat jednego z ojców niepodległej Polski.

Twórcy niepodległej:

  • Józef Piłsudski
  • Roman Dmowski
  • Wincenty Witos
  • Ignacy Jan Paderewski
  • Ignacy Daszyński
  • Wojciech Korfanty

Informacje i zapisy:

dr Anna Maria Adamus, tel.(22) 860 70 51, e-mail: annamaria.adamus@ipn.gov.pl

Mirosław Biełaszko, tel.(22) 860 70 48, e-mail: miroslaw.bielaszko@ipn.gov.pl

 

GRA TERENOWA NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odbudujmy Niepodległą

Gra terenowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkoły podstawowej.

Grę terenową „Odbudować Niepodległość” proponujemy uczniom klas 8 szkół podstawowych oraz klasom szkół średnich. Wymagana jest minimalna wiedza dotycząca procesów odzyskiwania niepodległości.

Gra ma charakter kooperacyjny. Oznacza to, że uczniowie współpracują, a nie rywalizują ze sobą podczas jej przebiegu. Ma to na celu zaznaczenie wagi wspólnego wysiłku Polaków odzyskujących niepodległość w 1918.

Uczniowie biorą udział w grze podzieleni na trzy grupy. Odpowiadają one Polakom pod konkretnym zaborem (rosyjskim, niemieckim i austro-węgierskim). Każdy zabór ma swoją specyfikę, a każda grupa ma wykonywać inne zadania. Uczniowie muszą dostosować się do warunków w nim panujących. W Niemczech będzie to walka z germanizacją, a w Galicji walka o tożsamość narodową chłopów.

Celem uczniów jest zbieranie konkretnych zasobów w czasie gry (np. surowce czy poparcie społeczne). W zależności od zaboru występują one w innej ilości. Komunikacja pomiędzy zaborami odbywać może się tylko kilka razy w ciągu gry, więc uczniowie muszą bardzo ważyć wiadomości.

Gra odbywa się w systemie dwóch tur. Odpowiadają one realiom czasowym. Pierwsza tura – przed pierwszą wojną światową 1905–1914, druga tura – wojenna 1914–1918. W czasie drugiej tury pojawi się możliwość tworzenia wojska koniecznego do zbudowania Polski.

Grę kończy podsumowanie, w którym uczniowie opisują swoje przeżycia i trudności, a na tej podstawie tworzona jest mapa myśli obrazująca całą ich pracę.

Do przeprowadzenia gry konieczna jest otwarta przestrzeń. Idealnie nadawać się będą do tego parki miejskie czy duże place. Konieczne przed grą jest omówienie jej z prowadzącym przez nauczyciela.

Informacje i zapisy:

Kacper Kempisty, tel. (22) 860 70 23, e-mail: kacper.kempisty@ipn.gov.pl

 

POZOSTAŁE WARSZTATY

Historia dla najmłodszych

Propozycja zajęć edukacyjnych dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej (klasy 1–3). Zajęcia są dostosowane do młodych odbiorców, dzieci zdobywają wiedzę poprzez zabawę oraz działania twórcze.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne.

Tematy zajęć:

1. Polskie Symbole Narodowe – zajęcia na podstawie materiałów IPN „Historia w kolorach”

2. Historia pewnej niedźwiedzicy, czyli dzieje Baśki Murmańskiej

3. Żołnierz Miś – historia Wojtka, który walczył pod Monte Cassino

4. Lata 80., czyli jeden dzień z życia Waszych rodziców

Informacje i zapisy:

Ewa Dyngosz, tel. (22) 860 70 52, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

dr Anna Maria Adamus, tel. (22) 860 70 51, e-mail: annamaria.adamus@ipn.gov.pl

 

Wojenna odyseja Antka Srebrnego

Od 2015 r. Oddział IPN w Warszawie wydaje komiksy dla dzieci w serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”. Jest to opowieść o losach Polaków w czasie II wojny światowej ukazana poprzez przygody tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Na bazie komiksów powstały także warsztaty, w czasie których uczniowie przebywają tę samą drogę, którą przebył Antek. Uczestnicy dowiadują się o obronie Grodna we wrześniu 1939 r., poznają sytuację Polaków w łagrach i kołchozach, a następnie razem z bohaterami komiksu uczestniczą w formowaniu się Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i walczą w Tobruku oraz pod Monte Cassino.

W dalszej części Antek żegna się definitywnie ze współtowarzyszami broni z 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, ląduje w Normandii, gdzie działa w ramach 1. Dywizji Pancernej i bierze udział w bitwie pod Falaise. Kolejnym zagadnieniem jest udział głównego bohatera w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej, czyli „Market Garden” oraz wyprawa do niemieckiej bazy marynarki wojennej w Wilhelmshaven, na zakończenie dociera do Oberlangen.

Tematy warsztatów:

 1. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Obrona Grodna

2. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.

3. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Szczury Tobruku

4. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.

5. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Kocioł Falaise 1944 r.

6. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Operacja Market Garden

 7. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Kierunek Wilhelmshaven

8. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Na partyzanckich ścieżkach 1946 r.

9. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. W matni 1946 r.

Warsztaty są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4–6), trwają dwie godziny lekcyjne (90 min).

Oprócz komiksów wydano grę planszową pod tym samym tytułem. Pracownicy IPN mogą poprowadzić zajęcia także na podstawie gry – gracze poznają dzieje Polaków w czasie II wojny światowej i przebywają tę samą drogę, co bohaterowie komiksu.

Informacje i zapisy:

Ewa Dyngosz, tel. (22) 860 70 52, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

Anna Obrębska, tel.  (22) 860 70 55, e-mail: anna.obrebska@ipn.gov.pl

 

Wehikuł czasu, czyli przygody dziesięciolatków w XX w.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4–6). Składa się z dziesięciu półtoragodzinnych warsztatów, z których ostatni jest spotkaniem podsumowującym. Cykl ma przybliżyć najmłodszym historię Polski w XX w., skupiając się na historii społecznej. Uczniowie poznają dzieje naszego kraju z perspektywy swoich rówieśników, którzy opowiadają o życiu dzieci w konkretnych momentach historycznych.

Tematy zajęć:

1. Przygody dziesięcioletniego Bartka w 1918 r.

2. Przygody dziesięcioletniej Zosi w 1936 r.

3. Przygody dziesięcioletniego Jurka w 1942 r.

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1939–1942)

4. Przygody dziesięcioletniego Michała w 1944 r.

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1942–1944)

5. Przygody dziesięcioletniego Piotrka w 1946 r.

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1945–1946)

6. Przygody dziesięcioletniej Magdy w 1956 r.

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1946–1956)

7. Przygody dziesięcioletniej Hani w 1968 r.

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1956–1968)

8. Przygody dziesięcioletniego Mikołaja w latach siedemdziesiątych

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1970–1976)

9. Przygody dziesięcioletniej Natalii w latach osiemdziesiątych

(warsztat obejmuje zakres chronologiczny 1970–1976)

10. WIELKIE SPOTKANIE – warsztat podsumowujący

Istnieje możliwość przeprowadzenia pojedynczego warsztatu bez realizacji całego cyklu.

Informacje i zapisy:

Ewa Dyngosz, tel. (22) 860 70 52, e-mail: ewa.dyngosz@ipn.gov.pl

Anna Obrębska, tel. (22) 860 70 55, e-mail: anna.obrebska@ipn.gov.pl

 

ZAJĘCIA ROCZNICOWE

do góry