Nawigacja

Aktualności

Szkolenie online dla nauczycieli „Śladami zbrodni NKWD i MBP w Warszawie. Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8” – 16 listopada 2020

  • ulotka szkolenie online Strzelecka

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu we współpracy z Izbą Pamięci IPN Strzelecka 8 zorganizowało szkolenie online dla nauczycieli ze szkół w Wielkopolsce oraz Ziemi Lubuskiejpt.„Śladami zbrodni NKWD i MBP w Warszawie. Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8” .

 

 

Dotyczyło ono tematyki zbrodni komunistycznych na przykładzie dawnego aresztu NKWD znajdującego się w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie. Budynek ten w czasach powojennych był siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W nieludzkich warunkach więziono tam i brutalnie torturowano polskich działaczy podziemia niepodległościowego, którzy na ścianach cel pozostawili wyryte przez siebie liczne inskrypcje i dowody komunistycznych zbrodni. W dużej mierze zachowały się one do naszych czasów.

W trakcie spotkania została przybliżona historia tego miejsca. Przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazane zostały najciekawsze inskrypcje. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że Strzelecka 8 jest reprezentantem wielu tego typu miejsc represji rozsianych w Polsce. Zaproponowaliśmy scenariusz lekcji, który może być wykorzystany przez nauczycieli podczas prowadzonych przez nich zajęć na ten temat.

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia.

 

 

 

do góry