Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989). Przyczynek do bilansu historii politycznej” – Warszawa, 13–14 grudnia 2021

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989). Przyczynek do bilansu historii politycznej”, zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. Konferencja obradowała w dniach 13–14 grudnia 2021 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Obrady otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, na inauguracji obecni byli także dr hab. Karol Polejowski i dr Mateusz Szpytma  – zastępcy prezesa IPN. Referat wstępny wygłosił prof. Antoni Dudek.

Naturalnym pretekstem do przygotowania konferencji była czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stanowiła ona zarazem okazję do dokonania rzeczowego bilansu historii lat 1981–1989. Przedmiotem dwudniowych rozważań naukowców była przede wszystkim historia polityczna tego okresu. Zorganizowano 28 wystąpień uznanych historyków, głos prokuratora oraz – odmienny od całości w treści i formie – panel socjologów-politologów i kończące całość podsumowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

13 XII 2021

Poniedziałek

DZIEŃ PIERWSZY:

Otwarcie konferencji (godz. 9.45)

Słowo od organizatorów

 

Referat wstępny (godz. 10.00)

Dekada Jaruzelskiego  spojrzenie po latachprof. Antoni Dudek

 

Część 1 (godz. 10.30–11.50):

Przemiany ustroju PRL w latach osiemdziesiątychdr Jakob Maziarz

Handel zagraniczny PRL w latach 1980-1989 – w opiniach  współczesnych, analizach i kontrolach. Przyczynek do bilansudr Krzysztof Madej

Z reformami na sztandarach – próby przeobrażeń gospodarczych w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. – dr Arkadiusz Gryko

Upadek finansowy PRL w latach 80. XX w. Istota załamania pieniądza i relacji finansowych z Zachodem wskutek wprowadzenia stanu wojennegodr Dariusz Grala

 

Część 2 (godz. 12.00 – 13.20):

Sprawa Rurarza i Spasowskiegodr hab. Patryk Pleskot

Internowanie prominentów (Gierek, Jaroszewicz i inni)Jakub Szumski

Młodzi do polityki! Waldemara Świrgonia droga do Sekretariatu KC  – dr Przemysław Gasztold

Głos partyjnych „konserwatystów”. Władysław Machejek i  środowisko „Życia Literackiego” wobec roli i pozycji PZPR w ostatniej dekadzie istnienia partiidr Sebastian Drabik

 

DYSKUSJA (godz. 13.20–13.50)

PRZERWA (godz.13.50–14.20)

 

Część 3 (godz. 14.20 – 15.20):

Rola społeczna Kościoła katolickiego w okresie rządów Wojciecha Jaruzelskiego w PRLdr hab. Rafał Łatka

Dekada Generała w opiniach Redaktora „Kultury”prof. Rafał Habielski

Filmowy portret dekady. PZPR na ekranieprof. Piotr Zwierzchowski

 

 

Część 4 (godz. 15.30–16.30):

Laboratorium pierestrojki? Gen. Jaruzelski na geopolitycznej szachownicydr Tomasz Kozłowski

Rynkowy leninizm i nieleninowska partia. Drużyna Jaruzelskiego i jej wizje przyszłości dr Michał Przeperski

Społeczne wizje przyszłości w przededniu transformacji dr hab. Daniel Wicenty

DYSKUSJA (godz. 16.30–17.30).

 

 

14 XII 2021

Wtorek

DZIEŃ DRUGI:

Otwarcie drugiego dnia konferencji (godz. 9.45)

Sprawy organizacyjne

Aneks prokuratorski (10.00–10.20)

Prawo karne okresu stanu wojennego. Ocena po latach i konsekwencjeprok. Marcin Gołębiewicz

 

Część 1 (godz. 10.25–11.25):

Radykalna opozycja w dekadzie Jaruzelskiego. Przykład KPNdr Grzegorz Wołk

Represje lat osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojennegodr Grzegorz Majchrzak

Opór czy przystosowanie. NSZZ „Solidarność” na rozdrożach „podziemia” i jawności 1981–1989. Na przykładzie Huty Warszawa (RKS, TKW)dr Tadeusz Ruzikowski

 

Część 2 (11.30–12.30)

„Gdy Polska da nam rozkaz”. Ideologiczne uzasadnienia wzrostu roli wojska w systemie komunistycznym (1981-1985)dr Tomasz Leszkowicz

Najlepsza dekada dla Ludowego Wojska. Siły Zbrojne PRL od stanu wojennego do okrągłego stołudr Paweł Piotrowski

Służba Bezpieczeństwa a polityka władz PRL w latach 1981-1989 dr Witold Bagieński

DYSKUSJA (godz. 12.30–13.00)

PRZERWA (13.00–13.20)

 

Część 3 (13.20–14.20)

„Rozwydrzeni janczarzy” i „kukła moskiewska” – środowiska emigracyjne w „polskim” Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennegoprof. Krzysztof Tarka

Zagraniczna pomoc dla Polski w stanie wojennymdr Katarzyna Wilczok

Światowa dekoniunktura polityczna dla Związku Sowieckiego 1978-1989  – prof. Marek Kornat

 

Część 4 (14.30–15.10)

Restalinizacja. Polska w dobie stanu wojennego (1981-1989)dr Tomasz Pączek

Sąd nad patronem dekady? – Vox populidr Robert Spałek

DYSKUSJA (godz. 15.10–15.30)

 

PANEL (godz. 15.30–17.00).

Co socjolog/politolog może powiedzieć badaczowi historii politycznej o „krótkiej dekadzie” gen. Jaruzelskiego (1981–1989)

  • dr hab. Michał Łuczewski
  • dr hab. Rafał Matyja
  • dr hab. Karolina Wigura

 

PODSUMOWANIE OBRAD (godz17.00–17.40).

  • prof. Jerzy Eisler
  • prof. Andrzej Paczkowski

 

 

do góry