Nawigacja

Aktualności

Materiały do pobrania: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921"

  • teka promocyjna wojna polsko-bolszewicka

W związku z 100. rocznicą podpisania traktatu ryskiego, kończącego wojnę odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją bolszewicką zachęcamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i edukatorów do pobrania i wykorzystania na zajęciach z młodzieżą materiałów edukacyjnych zawartych w tece promocyjnej „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921", opracowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. 

Pakiet zawiera kalendarium wydarzeń, archiwalne zdjęcia, fotokopie obrazów, plakaty i druki ulotne.

traktat ryski – pokój kończący wojnę polsko-bolszewicką, zawarty przez Rzeczpospolitą oraz Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Sowiecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką 18 marca 1921 r. w łotewskiej Rydze. Zawarte porozumienie było efektem wielomiesięcznych rokowań między zwaśnionymi stronami. Traktat ustalał przebieg granic między państwami oraz porządkował inne kwestie sporne. Postanowienia pokoju ryskiego stanowiły podstawę stosunków międzynarodowych w Europie wschodniej aż do 1939 r. i w tym zakresie stały się de facto uzupełnieniem traktatu wersalskiego.

do góry