Nawigacja

Aktualności

Pod patronatem IPN Warszawa: Międzyszkolny konkurs fotograficzno-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „W poszukiwaniu miejsc pamięci narodowej"

Na prace czekamy do 30 września 2021.

  • logo szkoly

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych w gminie Stare Babice (pow. warszawski zachodni) do wycieczek rodzinnych i zainteresowania najbliższą okolicą.

Konkurs polega na odkrywaniu szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych wydarzeń historycznych pozostawionych przez bohaterów wydarzeń. Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – biblioteka szkolna.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

Cele konkursu:

  • wyłonienie Detektywa historii
  • pogłębienie wiedzy o najbliższej okolicy, małej ojczyźnie, kształtowanie świadomości narodowej uczestników
  • uzmysłowienie młodym Polakom doniosłości znaczenia upamiętniania wydarzeń z przeszłości, pozostawiania pamiątek materialnych dla potomnych, ukazanie łączności przeszłości z czasem obecnym
  • poznawanie geografii i historii najbliższej okolicy, osobiste odwiedzenie miejsc w trakcie trwania konkursu
  • kształtowanie w uczniach nawyku wyszukiwania literatury i artykułów w lokalnej prasie, traktujących o historii najbliższej okolicy
  • zachęcenie do opracowania plastycznego i naukowego odwiedzanych miejsc.

Prace konkursowe powinny zawierać wyłącznie autorskie zdjęcia (dopuszczalne ilustracje w przypadku uczestników z klas 0-3) miejsc lub pamiątek w przestrzeni publicznej.

Przykładem może być mapka z zaznaczonymi odwiedzonymi miejscami,  do której dołączone zostaną informacje zaczerpnięte z tablic informacyjnych, Internetu, opracowań książkowych lub z przekazów ustnych (z informacjią o źródle lub opracowaniu).

Prace należy nadesłać do 30 września 2021 r.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

do góry