Nawigacja

Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Tarka

19 stycznia 2022 roku zmarł nagle prof. dr hab. Krzysztof Tarka. Wiadomość ta wstrząsnęła nami. Jeszcze 13 grudnia 2021 roku, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu, wojennego wygłosił referat „Rozwydrzeni janczarzy” i „kukła moskiewska” – środowiska emigracyjne w „polskim” Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennego na konferencji naukowej organizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. W dniach 14–15 października 2021 roku brał udział w konferencji naukowej Znani – nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939–1990, współorganizowanej przez OBBH IPN w Białymstoku.

Prof. Krzysztof Tarka współpracował z IPN niemal od zawsze jako wybitny badacz powojennej emigracji politycznej, biorąc udział w konferencjach naukowych, publikując artykuły w naszych periodykach. Był również koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji i Polonii” w 2007 roku.

Należał do naukowców, którzy odważnie i rzetelnie odkrywali przed nami działania władz PRL, szczególnie aparatu bezpieczeństwa wobec polskiej emigracji niepodległościowej. Profesor Krzysztof Tarka należał do pionierów wśród polskich historyków w tej dziedzinie. Jego zainteresowania badawcze były szerokie, dotyczyły też stosunków polsko-litewskich, działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, mniejszości narodowych w PRL i historii Śląska Opolskiego.

Odejście prof. Krzysztofa Tarki jest wielką startą dla nauki polskiej, dla badaczy polskiej emigracji po II wojnie światowej, dla kolegów i koleżanek z IPN, z którymi współpracował. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako życzliwy, ujmujący człowiek, wnikliwy badacz.

do góry