Nawigacja

Aktualności

„Co to jest wojna? Dzieci w getcie warszawskim” – materiały edukacyjne dla nauczycieli

W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia) zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli, które dostępne są w załączniku.

Publikacja „Co to jest wojna? Dzieci w getcie warszawskim” to wybór tekstów źródłowych uzupełnionych o utwory literackie i zestawy zadań, które można wykorzystać do omawiania zagadnień związanych z Zagładą na lekcjach historii, języka polskiego, lekcjach wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych. Publikacja została przygotowana z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o wojnie. Wybór tekstów źródłowych opiera się głównie na ocalonych w „Archiwum Ringelbluma” opowiadaniach, relacjach i wypracowaniach, dzieci, które żyły w warszawskim getcie. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Januszowi Korczakowi i jego współpracownikom z Domu Sierot.

Wybór źródeł ujmuje w syntetycznej formie zbiorowe doświadczenie żydowskich dzieci, które trafiły do getta. Teksty składają się na opis nieskończenie tragicznego losu żydowskich dzieci, które ze zwykłego „przedwojennego” życia trafiają pod bomby w oblężonej Warszawie we wrześniu 1939 r., usiłują odnaleźć normalność w realiach okupacji, by znaleźć się w getcie, które staje się piekłem na ziemi przepełnionym najgorszymi nieszczęściami, jakie mogą spotkać dzieci, a wreszcie skończyć swe króciutkie życie na ulicy, w szpitalu, czy w komorach gazowych Treblinki. Dzięki tym zabiegom uczeń może osadzić indywidualne doświadczenia, których świadectwem są zebrane źródła, na tle politycznej historii XX w. Uczeń znajdzie tam także wiele odniesień do sytuacji Żydów w II Rzeczypospolitej, a także kolejnych faz dehumanizacji polskich Żydów przez nazistowski aparat terroru. Wiele informacji zawartych w zbiorze pomoże uczniom zrozumieć zbiurokratyzowany, systematyczny, niemal przemysłowy charakter niemieckiego ludobójstwa dokonanego na Żydach. Z drugiej strony uczniowie zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat życia swych rówieśników w Getcie – ich codzienności, trosk, relacji z bliskimi, ich postawami wobec życiowych tragedii, a także postawami otaczających ich dorosłych.

 

do góry