Nawigacja

Aktualności

Zmarł nasz kolega dr Dariusz Gałaszewski

Pogrzeb dr. Dariusza Gałaszewskiego odbędzie się w środę 11 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Kościele Garnizonowym św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego kolegi śp. Dariusza Gałaszewskiego.

Dr Dariusz Gałaszewski był edukatorem i naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Organizował i koordynował projekty edukacyjne IPN, tworzył i współtworzył wystawy historyczne, prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży. Potrafił nawiązać doskonały kontakt z młodymi ludźmi. Dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją.

Zapamiętamy go jako osobę uśmiechniętą i pomocną.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia żonie, dzieciom, mamie, siostrze i wszystkim bliskim Darka.

Pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

⁕⁕⁕

Dr Dariusz Gałaszewski

ur. 8 maja 1971 r. w Warszawie, zm. 4 stycznia 2023 r. w Warszawie.

Wykształcenie:

W 1992 r. rozpoczął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1997 r. W tym samym roku rozpoczął studia doktorskie w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, w 2002 r. obronił pracę doktorską „Kształtowanie przez  PPR/PZPR politycznych i społecznych postaw  młodzieży w Powszechnej Organizacji  „Służba Polsce” i  Związku Młodzieży Polskiej w latach 1947 – 56” napisanej pod kierunkiem profesora Janusza Wrony.  W 2004 r. ukończył studia podyplomowe zarządzania oświatą w Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Zatrudnienie przed pracą w Instytucie Pamięci Narodowej:

W 1997 r. Dariusz Gałaszewski rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 126 a następnie kontynuował pracę nauczyciela historii w Zespole Szkół nr 112 w Warszawie mieszczącym się przy ulicy Otwockiej 3. Dariusz Gałaszewski pracował jako nauczyciel do 2012 r. Jest nauczycielem dyplomowanym, w latach 2008-2011 był egzaminatorem maturalnym.

Zatrudnienie w Instytucie Pamięci Narodowej od 01.02.2012 r. na następujących stanowiskach:

  • Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie na stanowisku specjalisty, później głównego specjalisty
  • Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie na stanowisku p.o. kierownika referatu edukacji historycznej w Warszawie (2016)
  • Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie na stanowisku naczelnika biura (2016 – 2023)

Dr Dariusz Gałaszewski prowadził zajęcia, warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z podziemiem niepodległościowym po II wojnie światowej oraz polskimi miesiącami czyli kryzysami w PRL-u. Był współautorem i administratorem strony internetowej IPN „Wilcze tropy” poświęconej podziemiu niepodległościowemu po drugiej wojnie światowej na Podlasiu i Północnym Mazowszu. Od 2012 r. był organizatorem corocznych Rajdów Szlakiem Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez OBEP IPN w Warszawie na Mazowszu i Podlasiu przy współpracy lokalnych samorządów.

Przygotował i wydał w IPN publikację edukacyjną „Kurpie – Semper Fidelis” poświęconą patriotycznym postawom mieszkańców Kurpi Białych i Zielonych w XVII –XX wieku. Dariusz Gałaszewski był autorem części edukacyjnej publikowanych przez Oddział  IPN w Warszawie gier ulicznych  „Mały sabotaż”, „Drugi obieg okupowanej Warszawy”, „Poczty powstańczej Warszawy”.

Był koordynatorem i współorganizatorem licznych projektów IPN m.in. „Niezwyciężeni 1918-2018”, „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, Turniej Debat Historycznych, „Echa Katynia”, Sejm Dzieci i Młodzieży, Kamienie Pamięci. Był autorem i współautorem wystaw historycznych i artykułów.

Współpracował z licznymi instytucjami i organizacjami m.in. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Domem Polonii w Pułtusku, Muzeum Dulag 121, Willą Jasny Dom, Stowarzyszeniem Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, a także wieloma konsulatami.

Dr Dariusz Gałaszewski organizował i prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. Wygłosił wiele prelekcji i wykładów historycznych.

do góry