Nawigacja

Aktualności

„W krzyżowym ogniu – Wojna obronna Polski 1939” – konkurs historyczny dla szkół. Zgłoszenia do 30 września 2023

Regionalny konkurs historyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

 

W ramach obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie historycznym. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tematycznego shorta dotyczącego wojny obronnej Polski w 1939 r.

 

  • Konkurs ma charakter regionalny i obejmuje szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa mazowieckiego.
  • Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę zgodną z regulaminem konkursu. Nie ma ograniczeń, co do liczby prac nadsyłanych z jednej placówki.
  • Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, edukacja historyczna oraz wspieranie kreatywności młodych ludzi.

 

Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego i oświadczenia: 30 września 2023 r.

Termin nadsyłania prac: 20 października 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 27 paździerrnika 2023 r.

 

Praca konkursowa polega na nagraniu 60-sekundowego klipu wideo, tzw. shorta (wypowiedzi sześciozdaniowej) przedstawiającego miejsce, osobę lub wydarzenie związane z wojną obronną Polski w 1939 roku.

Klipy powinny zostać nagrane w miejscu związanym ze wskazanym wydarzeniem. Mogą przedstawiać powszechnie znane wydarzenia, postaci lub miejsca bądź dotyczyć wydarzeń, postaci lub miejsc odnoszących się do wspomnień rodzinnych wplecionych w wydarzenia wojny obronnej Polski w 1939 roku. Short może być nagrany w także poza miejscem zamieszkania uczestnika konkursu.

Nagranie można wzbogacić przy wykorzystaniu dostępnych fragmentów filmów dokumentalnych i zdjęć archiwalnych, muzyki, dokumentów, prasy, opracowań, z uwzględnieniem praw autorskich ww.

Przykładowa instrukcja konspektu nagrania: Uczestnik wybiera interesujące go miejsce, wydarzenie lub postać związaną z wojną obronną Polski w 1939 roku. Poszukuje informacji i materiałów dotyczących wybranego aspektu (biblioteka, archiwum, internet, wywiad rodzinny). Następnie udaje się w miejsce związane z wybranym wydarzeniem historycznym (klip należy nagrać w miejscu nawiązującym do omawianego tematu, np. jeżeli short dotyczy osoby, to należy go nagrać np. w okolicy, gdzie ona mieszkała, lub w miejscu związanym z jej działalnością albo w miejscu jej śmierci lub pochówku). Nie wyklucza się wyboru wydarzenia, postaci lub miejsca spoza Mazowsza w wypadku, gdy ktoś będzie miał możliwość nagrania klipu w takim właśnie miejscu. Następnie nagrywa 60-sekundowy klip wideo (ok. 6 zdań) w odpowiedniej jakości i formacie.

Prace konkursowe powinny mieć twórczy charakter, opierać się na materiałach źródłowych i autentycznych obrazach rzeczywistości, zawierać wyłącznie fakty oraz bazować na sprawdzonych informacjach.

Forma filmu jest dowolna: film dokumentalny, wideoprezentacja, animacja, reportaż, statycznie ręcznie rysowane plansze, machinima itp.

Film jednak nie może być pokazem zdjęć ani slajdów z podpisami lub narracją lektora.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

 

Kontakt:

Magdalena Poręba,

tel. 22 860 70 52/ magdalena.poreba@ipn.gov.pl

 

do góry