Nawigacja

Aktualności

„Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie” – wykład online w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią” – 19 września 2023

Jaką funkcję pełnił obóz NKWD nr 10 w Rembertowie? Jakie warunki w nim panowały? Ile osób w nim przetrzymywano? Kim byli więźniowie tego obozu?

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego wykładu z cyklu „Warszawskie wędrówki z historią”.  Arkadiusz Miksa zaprezentuje temat „Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie”.

 

Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie powstał jesienią  1944 r. i początkowo  funkcjonował jako obóz specjalny, a  od lutego 1945 r. do zakończenia działalności w lipcu 1945 r. jako obóz kontrolno-filtracyjny. Początkowo przebywali w nim  głównie jeńcy niemieccy, volksdeutsche, i antysowieccy Rosjanie zamieszkujący Polskę. Od grudnia 1944 r. z każdym kolejnym miesiącem rósł w obozie odsetek przetrzymywanych w nim Polaków.  Byli to przede wszystkim  oficerowie, podoficerowie i żołnierze AK, NSZ, NOW oraz innych organizacji niepodległościowych o charakterze zbrojnym. Liczną grupę stanowili powstańcy warszawscy. W obozie przetrzymywani byli też członkowie partii politycznych głównie Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy, w tym posłowie na Sejm II RP. W marcu 1945 r. z obozu wyruszył transport blisko 2 tys. więźniów, który miesiąc później dotarł do sowieckiego łagru na Syberii. W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. na kilka dni przed kolejną wywózką więźniów na Syberię obóz został zaatakowany przez oddział zbrojny podległy Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. W efekcie uderzenia udało się uwolnić z niego ponad 500 polskich więźniów. W sumie w trakcie całego okresu funkcjonowania w obozie przetrzymywano co najmniej 5 tys. więźniów, z czego większość stanowili Polacy. Najbardziej znanym więźniem obozu był gen.  August Emil Fieldorf ps. „Nil” Zastępca Komendanta Głównego AK oraz dowódca Kierownictwa Dywersji AK.

 

Cykl „Warszawskie wędrówki z historią” organizowany jest przez Oddział IPN w Warszawie w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8.


Kolejne odcinki w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 17.00 na IPNtv.
Następny wykład:  17 października 2023

 

do góry