Nawigacja

Aktualności

Warszawski Oddział IPN – Izba Pamięci Strzelecka 8 na 27. Festiwalu Nauki – Warszawa, 22–27 września 2023

Strzelecka 8 Izba Pamięci prowadzona przez IPN Oddział w Warszawie zaprasza do udziału w inicjatywach zorganizowanych w ramach 27. Festiwalu Nauki.

Festiwal to cykl spotkań z naukowcami, którzy w przystępny sposób prezentują najnowsze osiągnięcia, metody badawcze oraz wyzwania na przyszłość. Dzięki takim spotkaniom będzie można lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także dowiedzieć się, na jakie pytania nauka nie znalazła jeszcze odpowiedzi.

Spotkania dotyczą wielu dziedzin nauki – od nauk ścisłych przez przyrodnicze, medycynę, nauki humanistyczne, społeczne aż do dyscyplin związanych ze sztuką. Są adresowane do wszystkich bez względu na wykształcenie i wiek, przygotowane są specjalne zajęcia dla dzieci. Spotkania mają formę debat, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, wizyt w laboratoriach, wystaw, wycieczek; są także konkursy i gry edukacyjne.

Festiwal proponuje również lekcje dla grup szkolnych wszystkich poziomów nauczania.

Spotkania organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe.

 

Strzelecka 8 Izba Pamięci poświęcona więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego działająca w ramach Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie również organizuje imprezy festiwalowe.

W tym roku proponujemy:

22 września, godz. 18.00 Autentyzm miejsc pamięci na przykładzie Izby Pamięci Strzelecka 8zwiedzanie piwnic połączone z dioramą Przesłuchanie więźnia w wykonaniu członków Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury – Arkadiusz Serwa (Izba Pamięci Strzelecka 8)

23 września, godz. 15.00Śladami zbrodni komunistycznych na warszawskiej Pradze spacer historyczny – Anna Śnieżko (Izba Pamięci Strzelecka 8)

26 września, godz. 19.00Proces Ludwiga Hahna – ofiary, których nie byłowykład – dr Tomasz Łabuszewski (dyrektor oddziału IPN w Warszawie)

25–27 września, godz. 10.00Strzelecka 8 – historia w inskrypcji ukrytalekcje festiwalowe – dr Marta Milewska, Rafał Borkowski (Grupy szkolne będą przyjmowane po wcześniejszej rezerwacji terminu)

 

Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Szczegółowy program Festiwalu jest dostępny na stronie Fetiwal Nauki

Izba Pamięci Strzelecka 8

do góry