Nawigacja

Aktualności

Regionalny Turniej Debat Historycznych IPN – Warszawa, 21 marca 2024

Uczniowie sześciu mazowieckich szkół rywalizowali w czwartek 21 marca 2024 r. w regionalnym Turnieju Debat Historycznych IPN w Warszawie.

W Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie reprezentowane były szkoły:

  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
  • LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie
  • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Jadwigi Borzęckiej w Warszawie
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie
  • Strumienie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik w Józefowie

Dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego teza otwierająca debatę odnosiła się do historii powstania.  W fazie grupowej turnieju młodzież zmierzyła się natomiast z zadaniem porównania dwóch ideologii totalitarnych – nazizmu i komunizmu. Ponadto uczniowie debatowali nad wykorzystaniem komiksów w edukacji historycznej.

Teza finałowa brzmiała: Pontyfikat Jana Pawła II istotnie wpłynął na upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Laureaci:

I miejsce IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

II miejsce Strumienie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik w Józefowie

Mówca Turnieju: Anna Kurpiel z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Jadwigi Borzęckiej w Warszawie

Zwycięska drużyna będzie reprezentować region mazowiecki w ogólnopolskim Turnieju Debat Historycznych IPN, który odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie.

Organizator wydarzenia: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie

Współpraca: Fundacja Projekty Edukacyjne

Koordynator: Andrzej Kryński (Oddział IPN w Warszawie)

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujujemy!

***

Debata oksfordzka jest aktywizującą metodą dydaktyczną, dzięki której młodzież poszerza i pogłębiania wiedzę historyczną. Tezy debat Turnieju Debat Historycznych IPN dotyczą zagadnień z dwudziestowiecznej historii Polski oraz kwestii związanych z utrwalaniem i przekazywaniem wiedzy historycznej. Udział w projekcie kształtuje umiejętności, które ułatwiają w przyszłości aktywny udział w życiu publicznym. Tworzenie spójnej i logicznej argumentacji w debacie może być też doskonałą rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy projektu uczą się patrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw, samodzielnie myśleć, budować i rozwijać argumentację, występować publicznie, uważnie słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Informacja ogólnopolska

do góry