Nawigacja

Aktualności

„Socjalistyczna irredenta – walka Józefa Piłsudskiego o niepodległość w latach 1904–1908” – wykład w ramach Akademii Niepodległości – Pruszków (Muzeum Dulag 121), 26 stycznia 2018

W miniony piatek 26 stycznia w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie odbył się kolejny (drugi) wykład Akademii Niepodległości w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Dr hab. Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład „Socjalistyczna irredenta – walka Józefa Piłsudskiego o niepodległość w latach 1904–1908”. Jego prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Oddział Instytutu Pamieci Narodowej w Warszawie i  Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie w ramach Przystanku Historia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele obydwu instytucji: Małgorzata Bojanowska (dyrektor Muzeum Dulag 121) i dr Dariusz Gałaszewski (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie).

Słuchacze otrzymali indeksy oraz materiały promocyjne Akademii Niepodległości (teczki, bloczki do notowania).

Wykład dr. hab. Piotra Szlanty był poświęcony niepodległościowym działaniom Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1904-1908 oraz przyszłego Marszałka, które zostały przedstawione na tle ważnych ówczesnych wydarzeń: wojny rosyjsko-japońskiej oraz rewolucji w Rosji. W 1905 roku Józef Piłsudski stworzył Organizację Bojowo-Spiskową – zbrojne ramię nielicznej jeszcze wówczas PPS, która podjęła walkę z władzami rosyjskimi na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, w szczytowym okresie licząca ok. 6500 członków, w latach 1904-1907 przeprowadziła ponad 2500 akcji zbrojnych, likwidując funkcjonariuszy i współpracowników rosyjskich władz oraz dokonując licznych konfiskat na potrzeby działalności niepodległościowej i rewolucyjnej. Ważnym momentem w dziejach PPS był podział partii na PPS-Lewicę (sprzeciwiającą się walce o niepodległość Polski) i PPS-Frakcję Rewolucyjną (opowiadającą się za niepodległą Polską), na czele której stanął Piłsudski. Działalność pod nowym szyldem zapoczątkowała akcja na stacji kolejowej w Bezdanach na Wileńszczyźnie. Zuchwały napad na furgon z pieniędzmi czterech przyszłych premierów niepodległej Polski – Tomasza Arciszewskiego, Aleksandra Prystora, Walerego Sławka i Józefa Piłsudskiego– przyniósł zdobycz 200 812 tys. rubli i 61 kopiejek przeznaczonych na działalność niepodległościową.

Dr hab. Piotr Szlanta – wykładowca w Instytucie Historycznym UW, stypendysta Uniwersytetu w Bielefeld (1997), University of Notre Dame (1999-2000), Freie Universität Berlin (2005) i Fundacji Humboldta (2009). Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. Współautor podręczników szkolnych i ponad stu artykułów popularnonaukowych. Redaktor międzynarodowej encyklopedii pierwszej wojny światowej http://www.1914-1918-online.net. Autor książek: „Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów” (Warszawa 2015), „Persja w polityce Niemiec w latach 1906-1914 na tle rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej” (Warszawa 2005), „Tannenberg 1914” (Seria Historyczne Bitwy, Warszawa 2005).

Akademia Niepodległości to obliczony na cztery lata (od grudnia 2017 do połowy 2021) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów – wykładowi o charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi, oparty na wątkach biograficznych.

Samo ujęcie jest indywidualnym wyborem wykładowcy – wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, prelegenci sięgną do wątków lokalnych. Możliwe będzie podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii, odsyłanie do literatury przedmiotu. Poszczególnym wykładom będzie towarzyszyło konkretne przesłanie, cały cykl został bowiem pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny. W ciągu roku odbędzie się pięć spotkań. Każdy rok akademicki chcielibyśmy zakończyć wręczeniem dyplomów oraz wpisem do specjalnie przygotowanego indeksu.

Cykl wykładów został zapoczątkowany 11 grudnia 2017. Podczas inauguracji w Muzeum Dulag 121, w której uczestniczył prof. Jerzy Eisler (dyrektor warszawskiego oddziału IPN), historycy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zaprezentowali wykłady: „Polski wiek XIX – wiek powstań” (dr Dariusz Gałaszewski) i „Józef Piłsudski – twórca niepodległej” (dr Anna Maria Adamus).

do góry