Nawigacja

Aktualności

„»Żegota« Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu Polskiego na Kraj” – dyskusja w ramach „Czwartkowych spotkań z Instytutem Pamięci Narodowej” – Łomianki k. Warszawy, 22 lutego 2018

W czwartek 22 lutego br. w Instytucie Studiów nad Rodziną przy ul. Baczyńskiego 9 w Łomiankach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czwartkowe spotkania z Instytutem Pamięci Narodowej”.

Tym razem zaprezentowany został temat „»Żegota« – Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu Polskiego na Kraj”. Rozmowę z dr. Tomaszem Roguskim (Oddziałowe Archiwum IPN w Warszawie) przeprowadził red. Mirosław Biełaszko (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie).

„Czwartkowe spotkania z Instytutem Pamięci Narodowej” to cykl organizowany wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna.

 

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją humanitarną powołaną jako organ Rządu Polskiego na uchodźstwie w Londynie. Działała przy Delegaturze Rządu RP na Kraj.

Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Działacze tej instytucji, stanowiącej fenomen w okupowanej Europie, to nasi bohaterowie narodowi.

Polska pisarka Zofia Kossak Szczucka będąca wówczas przewodniczącą Frontu Odrodzenia Polski (kontynuacji przedwojennej Akcji Katolickiej),  wystosowała publiczny apel przeciwko prześladowaniom Żydów pod tytułem „Protest”. Wyrażał on zdecydowaną niezgodę polskich środowisk katolickich wobec holokaustu Żydów odbywającego się na terenie okupowanej Polski. Protest ten wydano konspiracyjnie 11 sierpnia 1942 w Warszawie to jest w dwa tygodnie po rozpoczęciu Wielkiej Akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim skąd Niemcy rozpoczęli wywózkę ludności żydowskiej do obozu zagłady w Treblince.

27 września 1942 roku powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom  im. Konrada Żegoty założony przez Zofię Kossak-Szczucką i Wandę Krahelską-Filipowicz. 4 grudnia 1942 w jego miejsce powołano Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj.

 

 

 

do góry