Nawigacja

Aktualności

„Rok 1968 z perspektywy półwiecza” – panel dyskusyjny – Warszawa, 8 marca 2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie zorganizował na Przystanku Historia panel dyskusyjny „Rok 1968 z perspektywy półwiecza” z udziałem prof. Jerzego Eislera, dr. Piotra Gontarczyka, prof. Georgesa Minka i prof. Andrzeja Paczkowskiego. Rozmowę poprowadził dr hab. Patryk Pleskot.

Protesty marcowe nie zaistniały w politycznej próżni. To oczywiste stwierdzenie nie odnosi się tylko do wielowarstwowego kontekstu wewnątrzpolskiego. Wiadomo, że jednym z katalizatorów napięć w PRL był konflikt izraelsko-arabski z 1967 r. Warto jednak zwrócić uwagę na inne okoliczności: w styczniu 1968 r. Czechosłowacja zdecydowanie rozpoczęła proces liberalizacyjnych reform, który w sierpniu został brutalnie stłumiony interwencją wojsk Układu Warszawskiego. „Praskiej wiośnie” towarzyszyła rewolucja kontrkulturowa na Zachodzie, której najbardziej wyrazistym przejawem były protesty studenckie w Paryżu w maju. Czy równoczesność tych wszystkich wydarzeń jest przypadkowa? Czy możemy mówić o zjawiskach, które przenikały nie tylko granice „bratnich krajów”, ale i żelaznej kurtyny? Na ile polski Marzec był odrębny i specyficzny, a na ile stanowił refleks szerszych tendencji? Na pytania te – z perspektywy półwiecza – próbowali odpowiedzieć zaproszeni dyskutanci.

Zapis dyskusji:

Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25
8 marca 2018 r. (czwartek), godz. 17.00

Patronat medialny: TVP Historia, Dzieje.pl

Relacja PAP

 
do góry