Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „We want to be free, we will be free!” – Warszawa, 9 stycznia 2019

Ekspozycja powstała w setną rocznicę wywalczenia niepodległości przez Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę i Polskę.

W środę 9 stycznia w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbył się wernisaż wystawy „We want to be free, we will be free!” („Chcemy być wolni, będziemy wolni!”), poświęconej kształtowaniu się państwa łotewskiego w kontekście historii państw ościennych – Litwy i Estonii, a także Finlandii i Polski, które powstały lub odrodziły się po pierwszej wojnie światowej, a w latach 2017–2018 obchodziły setną rocznicę wywalczenia swojej niepodległości.

Ekspozycję przygotowało Narodowe Archiwum Łotwy we współpracy z Estońskim Archiwum Narodowym, Narodowym Archiwum Finlandii, Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym oraz Instytutem Pamięci Narodowej w związku z setną rocznicą wywalczenia niepodległości przez Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę i Polskę.

Spotkanie poprowadził – prof. Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, odpowiedzialnego za polską część ekspozycji. W wernisażu udział wzięli: prezes IPN dr Jarosław Szarek, ambasador Łotwy w Polsce  Edgars Bondars, ambasador Litwy Eduardas Borisovas, ambasador Estonii Martin Roger, pierwszy sekretarz  Ambasady Finlandii – Jukka Halkilahti, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kultury MSZ – Michał Mazurek, a także dyrektor Narodowego Archiwum w Rydze – Māra Sprūdža i naczelny dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie – Ryszard Wojtkowski.

Uczestnicy podkreślali, że wystawa pozwala poznać szczegóły historii naszych krajów, ale jest też przykładem dobrej współczesnej wzajemnej współpracy. Kontekst historyczny uświadamia nam, że dziś, żyjąc w wolnych państwach, wszyscy musimy pamiętać o naszej przeszłości, bo niepodległość jest wartością, o którą trzeba walczyć, jest zarazem i zadaniem, które mamy wypełniać zacieśniając przyjaźnie i sojusze, osiągając wspólne cele.   

Ekspozycję można zwiedzać do 11 lutego 2019 r.

Wstęp wolny

Relacja PAP

***

Po pierwszej wojnie światowej, w myśl zasady o samostanowieniu narodów i w całkowitej zgodzie z wolą ludów Europy Środkowo-Wschodniej, powstało lub odrodziło się wiele państw narodowych. Były to: Czechosłowacja, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Polska. Gotowość przedstawicieli tych narodów do skutecznego wykorzystania zaistniałych warunków w kraju i za granicą stanowiła logiczny wynik historycznego procesu wybijania się na niepodległość.

Wystawa opowiada historię kilku z tych państw. Za pomocą fotografii i dokumentów, ukazano drogę Łotyszy do niepodległego państwa, które ostatecznie powstało 18 XI 1918 r., walkę w jego obronie oraz rozwój na początku swojego istnienia. Wystawa daje także wyjątkową okazję do zapoznania się zarówno z fotografiami, jak i przechowywanymi w zagranicznych archiwach dokumentami, które dotyczą procesów powstawania lub odradzania się czterech innych państw Europy Środkowo-Wschodniej: Finlandii (6 XII 1917 r.), Litwy (16 II 1918 r.), Estonii (24 II 1918 r.) i Polski (11 XI 1918 r.).

Ekspozycja została przygotowana w języku angielskim, aby zgodnie z założeniami organizatorów uczynić ją jak najszerzej dostępną. Każdą część przygotowali badacze z poszczególnych krajów.

Pierwsza prezentacja miała miejsce w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martina Mažvydasa w Wilnie, w dniach 13 listopada – 3 grudnia 2018 r.

do góry