Nawigacja

Aktualności

Polecamy publikacje o demonstracjach ulicznych w Warszawie

Szeroko na temat demonstracji ulicznych w Warszawie w stanie wojennym, w tym o demonstracjach 3 maja 1982 i 1983 r., o aresztowaniach, przemocy MO i ZOMO, o zachowaniu władz PZPR, można przeczytać w dwóch publikacjach pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie:

R. Spałek, Manifestacje na ulicach Warszawy w stanie wojennym (1981–1983) [w:] Warszawa Niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), red. B. Noszczak, Warszawa 2013, s. 377–413.

R. Spałek, Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981–1983, Warszawa 2008.

 

do góry