Nawigacja

Aktualności

Konferencja metodyczno-dydaktyczna z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej – Kijów, 11–12 maja 2019

W dniach 11–12 maja 2019 r. w Kijowie odbyła się konferencja metodyczno-dydaktyczna dla nauczycieli języka polskiego, literatury i historii pracujących na terytorium Ukrainy.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ambasady RP w Kijowie.

Program obejmował czterogodzinny blok pod tytułem „Nowe formy edukacji i ich adaptacja w środowisku”.

Instytutu Pamięci Narodowej reprezyntowały dr Anna Maria Adamus z i Ewa Dyngosz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Mówiły o nowoczesnych metodach nauczania historii z wykorzystaniem komiksów i gier edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas pobytu w Kijowie przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Konsulem Ambasady RP w Kijowie Jackiem Gocłowskim upamiętnili polskich obywateli zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w 194O r. pochowanych w zbiorowych mogiłach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Program konferencji:

Sobota, 11 maja 2019 r.

godz. 10.00 – powitanie gości, otwarcie konferencji

godz. 10.30–12.00 – „Współczesny nauczyciel wobec wyzwań rewolucji cyfrowej”–
dr Anna Podemska-Kałuża, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wykład

• nowe sposoby komunikowania treści nauczania w perspektywie rewolucji cyfrowej;

• lekcja jako spotkanie epoki Gutenberga i epoki człowieka elektronicznego; 

• prezentacja multimedialna jako skuteczne narzędzie tworzenia kreatywnych sytuacji edukacyjnych;

• Internet i media społecznościowe w procesach nauczania-uczenia się: jak mądrze posługiwać się ulubionymi narzędziami młodego pokolenia;

• lektury szkolne: wykorzystanie możliwości e-dydaktyki; 

• analiza i interpretacja różnych tekstów kultury w dobie multitechnologii;

godz. 12.00–12.30 – przerwa

godz. 12.30–14.00 – „Współczesny nauczyciel wobec wyzwań rewolucji cyfrowej”– dr Anna Podemska-Kałuża, UAM Poznań – panel warsztatowy

godz. 14.00–15.30  – „Obraz Ukrainy oraz relacji polsko-ukraińskich w kinie polskim” – wykład, dr hab. Krzysztof Kornacki (prof. nadzw.), Uniwersytet Gdański

godz. 15.30–16.00 – przerwa

godz. 16.00–17.30 – „Polska na ekranie. Współczesny film krótkometrażowy na zajęciach
z języka polskiego jako obcego” – warsztat, dr Justyna Budzik, Uniwersytet Śląski

godz. 18.00 – obiadokolacja

godz. 19.00–19.30 – wprowadzenie do filmu „Powidoki” – prelekcja, mgr Anna Równy, Uniwersytet Gdański

godz. 19.30–21.00 – projekcja filmu „Powidoki” (2016) reż. Andrzej Wajda

godz. 21.00–22.00 – dyskusja po filmie z udziałem dr. hab. Krzysztofa Kornackiego (prof. nadzw.) i dr Justyny Budzik, moderator: mgr Anna Równy

Niedziela, 12 maja 2019 r.

godz. 9.45–10.45 – „Dwujęzyczność jako skarb” – oferta szkoleniowa Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

godz. 10.45–12.15 – „Nowoczesne  metody nauczania historii z wykorzystaniem komiksów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej” – mgr Ewa Dyngosz, IPN

godz. 12.15–12.45 – przerwa

godz. 12.45–14.15 – „Nowoczesne metody nauczania historii z wykorzystaniem gier edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej” – dr Anna Maria Adamus, IPN

godz. 14.15–15.15 – „Wykorzystanie dramy i teatru na lekcjach – drama w edukacji: zastosowanie i techniki” – mgr Beata Dalmata – wprowadzenie

godz. 15.15–15.45 – przerwa

godz. 15.45–17.45 – „Wykorzystanie dramy i teatru na lekcjach” (w tym ćwiczenia dykcji) – mgr Beata Dalmata – panel warsztatowy

godz. 17.45–18.00 – podsumowanie konferencji, zakończenie

godz. 18.30 – obiadokolacja

 

 

 

 

do góry