Nawigacja

Aktualności

Debata historyczna „Przemiany polityczne w Polsce w 1989 r.” – Warszawa, 23 maja 2019

23 maja 2019 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata „Przemiany polityczne w Polsce w 1989 r.”.

W dyskusji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie wzięli udział:

  • prof. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
  • prof. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN, Oddział IPN w Warszawie)
  • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Spotkanie poprowadził Mirosław Biełaszko z warszawskiego oddziału IPN, redaktor radiowej Trójki.

Podczas debaty poruszone zostały kwestie takie jak: wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na dekompozycję komunizmu w Polsce, strategia przetrwania obozu władzy, główni gracze sceny politycznej oraz polityczne skutki porozumień i umów.

Relacja PAP

do góry