Nawigacja

Aktualności

„Polaków droga przez mękę. Masowe deportacje w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941” – warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych w ramach „Przystanku Historia” – Ostrów Mazowiecka, 23 stycznia 2020

W czwartek 2020 r. w Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7 w Ostrowi Mazowieckiej Andrzej Kryński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów na temat masowych deportacji w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940–1941.

Historyk w formie wykładu uzupełnionego prezentacją multimedialną i pokazem fragmentu filmu dokumentalnego wprowadził uczniów w tematykę zajęć. Następnie przeprowadził warsztaty historyczne, podczas których dzieci pracowały w grupach wykorzystując wcześniej zaprezentowaną wiedzę i materiały przygotowane przez IPN.

Projekt jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

 

***

Kwestia deportacji  ludności polskiej do Związku Sowieckiego w czasie trwania II wojny światowej w dalszym ciągu należy do niezabliźnionych ran w polskim społeczeństwie. Pierwsza masowa wywózka na Sybir, przeprowadzona przez NKWD miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Szacuje się, że w głąb ZSRS zostało wówczas zesłanych około 140 tysięcy naszych rodaków. Ich gehenna zaczęła się już w momencie transportu do miejsca zesłania i trwała przez kilka lat. Tysiące polskich rodzin, w tym dzieci, zostało pozbawionych swojego domu i wrzuconych w brutalny świat sowieckiego reżimu. Głównymi ofiarami  sowieckiego reżimu padły rodziny urzędników, wojskowych oraz pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.W latach 1940-1941 łącznie zostało deportowanych nie mniej niż 320 tys. obywateli polskich, którzy zostali rozsiani po różnych zakątkach ZSRS i byli wykorzystywani do katorżniczej pracy. Zakończenie II wojny światowej nie zawsze oznaczało powrót do ojczyzny, tym bardziej, że Kresy, z których zostali deportowani, nie znajdowały się już w obrębie nowych granic Polski.

do góry