Nawigacja

Aktualności

Komunikat w sprawie ogólnopolskiego etapu konkursu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”

Z powodu epidemii koronawirusa jesteśmy zmuszeni do zmiany formuły etapu ogólnopolskiego konkursu historycznego „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”.

Działając na podstawie § 14 pkt. 2 regulaminu wprowadzamy zmodyfikowaną formułę przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną sprawdzone przez Komisję Ogólnopolską, powołaną przez dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Adama Hlebowicza. Komisja wyłoni laureatów w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach prac. O wynikach zdecyduje suma punktów otrzymanych od każdego z jurorów. Kryteria oceny prac określone zostały w regulaminie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 kwietnia 2020 r. O formie, miejscu i czasie wręczenia nagród laureatom poinformujemy do 31 maja na stronach organizatorów konkursu.

„Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to ogólnopolski projekt edukacyjny IPN. Jest współorganizowany przez poszczególne Oddziały Instytutu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

do góry