Nawigacja

Komunikaty

Wyrok wobec osób uchylających się od przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej

Anna Cisek
Data publikacji 20.12.2022

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza III Wydział Karny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 grudnia 2022 r., po rozpoznaniu sprawy Zhory G. i Taguhi G., oskarżonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie o uchylanie się od przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej, posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej, wytworzonych przez niemieckie władze okupacyjne, w tym formacje policyjne oraz jednostkę Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników /NSDAP/ w Łodzi, dokumentujących martyrologię Narodu Polskiego, w łącznej ilości 310 kart, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im czynu, wyczerpującego znamiona występku z art. 54 ust. 2 ustawy o IPN i za to wymierzył im kary po 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okresy próby po 2 lata, orzekł grzywny w wysokości po 50 stawek dziennych po 20 zł. każda oraz środek karny podania wyroku do wiadomości publicznej.

Dokumenty zostały zabezpieczone we wrześniu 2020 r. w Warszawie, w następstwie czynności podjętych przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Oskarżeni zamierzali je sprzedać na jednej z popularnych internetowych platform transakcyjnych. 

Zabezpieczona w przebiegu postępowania karnego dokumentacja archiwalna została przekazana do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

prok. Paweł Wierzchołowski

p.o. Naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2022 roku

do góry