Nawigacja

Komunikaty

Warszawski funkcjonariusz UB Tadeusz Ż. skazany na 3 lata więzienia – Warszawa, 7 października 2014

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 07.10.2014

Sąd Rejonowy dla  Warszawy Śródmieścia X Wydział Karny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt X K 1682/10, po rozpoznaniu sprawy zainicjowanej aktem oskarżenia wniesionym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, uznał Tadeusza Ż. za winnego popełnienia zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości polegających na tym, że:

1) jako oficer śledczy Wydziału Śledztw Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego m. st. Warszawy, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami w czasie śledztwa prowadzonego w okresie od dnia 7 lutego 1952 r. do dnia 29 listopada 1952 r. przeciwko Januszowi K., podczas wielokrotnych i wielogodzinnych przesłuchań znęcał się nad nim fizycznie i moralnie w ten sposób, że bił pokrzywdzonego uderzając otwartą ręką w ucho, zamykał go w karcerze oraz groził przy użyciu pistoletu,

2) w trakcie śledztwa prowadzonego przeciwko Kazimierzowi G. w okresie od dnia 4 listopada 1951 r. do dnia 28 listopada 1952 r., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami, znęcał się nad nim fizycznie i moralnie w ten sposób, że bił pokrzywdzonego po twarzy, kopał po całym ciele, straszył, groził przy użyciu pistoletu oraz obrażał, czym dopuścił się równocześnie popełnienia przestępstw będących zbrodniami komunistycznymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, opisanymi w art. 3 ustawy o IPN-KŚZpNP.

Za przypisane przestępstwa Sąd wymierzył oskarżonemu kary jednostkowe po 2 /dwa/ lata pozbawienia wolności, orzekając karę łączną w wymiarze 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności /bez warunkowego jej zawieszenia/ oraz obciążył go kosztami i opłatami sądowymi.

Wyrok nie jest prawomocny.

Naczelnik OKŚZpNP w Warszawie
prok. Marcin Gołębiewicz

do góry