Nawigacja

Komunikaty

Poszukiwani pokrzywdzeni i świadkowie w sprawie S 32.2016.Zn, dotyczącej zbrodni popełnionej w okresie sierpnia–września 1944 r. w Warszawie, przy ul. Litewskiej 14

Barbara Niedzielko
Data publikacji 24.08.2016

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat popełnionej w miesiącach sierpień–wrzesień 1944 r. w Warszawie, przy ul. Litewskiej 14, zbrodni nazistowskiej i zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na udziale w masowym zamachu skierowanym przeciwko ludności polskiej, podjętym przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, poprzez pozbawienie wolności w obozie pracy przymusowej na czas przekraczający 7 dni.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo sygn.. S 32.2016.Zn w sprawie dokonanej w bliżej nieustalonych dniach w miesiącach sierpień–wrzesień 1944 r. w Warszawie, przy ul. Litewskiej 14, zbrodni nazistowskiej i zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na udziale w masowym zamachu skierowanym przeciwko ludności polskiej, podjętym przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, poprzez pozbawienie wolności Juliana B. wraz z jego synami Julianem B i Stanisławem B. w obozie pracy przymusowej na czas przekraczający 7 dni w celu wykonania polityki państwa niemieckiego, tj. o czyn z art. 118 a § 2 k.k. w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z późń. zm.).

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskich będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności osoby pozbawione wolności w obozie pracy przy ul. Litewskiej 14 w Warszawie w okresie Powstania Warszawskiego, członkowie rodzin osób tam przebywających we wskazanym okresie, inne osoby będące świadkami tych zdarzeń proszone są o kontakt listowy bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 32.2016.Zn).

W zainteresowaniu prokuratora prowadzącego w/w postępowanie pozostają również wszelkie dokumenty odnoszące się do tematyki śledztwa opisanego powyżej. 

Adres:
Instytut Pamięci Narodowej 
Oddziałowa Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
00-207 Warszawa 
pl. Krasińskich 2/4/6

Faks 022 530 90 84 
Kontakt telefoniczny: Sekretariat 022 530 86 26, 0255 530 86 49 

do góry