Nawigacja

Książki – Warszawa

Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989)

  • Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989) – okładka
    Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989)

Patryk Pleskot, Sądy bezprawia. Wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989), Warszawa 2020, 720 s., ISBN 978-83-8098-318-2

Seria wydawnicza: Warszawa Nie?pokonana

Monografia analizuje zjawisko pokazowych procesów politycznych w całym okresie komunistycznej Polski.                   

Polityczne procesy pokazowe (publiczne), niezależnie od epoki i ustroju, mają jeden cel: możliwie szerokie rozgłoszenie narracji przyjętej przez „reżyserów” rozprawy. W przypadku „ludowej” Polski tym reżyserem (i scenarzystą) był aparat partyjno-państwowy, instrumentem działania zaś – odpowiednie instancje wymiaru sprawiedliwości z jednej, a propagandy i środków masowego przekazu z drugiej strony. „Aktorami” tych z reguły tragicznych przedstawień, odgrywającymi – z własnej woli lub pod przymusem – przypisane im role i wypowiadającymi ustalone kwestie, byli nie tylko sami oskarżeni i świadkowie, lecz także obrońcy, prokuratorzy, sędziowie. Zadaniem tej publikacji nie jest wyczerpujące omówienie problematyki procesów pokazowych w latach 1944–1989. Wybrano jedynie kilkanaście przykładów takich rozpraw, by na ich podstawie zrozumieć ewolucję zjawiska; dostrzec różnice i podobieństwa w strategiach przyjmowanych przez wszystkie zainteresowane strony. Wartością dodaną publikacji jest nie tyle dotarcie do nieznanych faktów i dokonanie przełomowych odkryć, co zestawienie tych różnych, z reguły osobno omawianych spraw, a dzięki temu obranie szerszej, porównawczej perspektywy.

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry